Welkom bij onze Blog

Details van het vak

Naar onze bevindingen

Publieke werken – De Markerwadden

Publieke Werken?
– Dat is toch die film? Oh, is het oorspronkelijk een boek?
– Is dat niet een ouderwetse naam van een ambtelijke dienst?
– Dat is toch iets van de 19e eeuw, riolering, water, gas en licht?
– Dat is toch het Amsterdamse Bos en de veenkoloniën?

Read more

Overheid van de toekomst

Dit gehele essay als PDF in je inbox? Vul dan hieronder je naam en email in en download het bestand vervolgens gratis.
Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen, stuur ons gerust een bericht.

Geef uw naam en e-mailadres op voor uw gratis download.

Nederland is nog steeds een zeer welvarend, vrij en veilig land. Zeker in vergelijking met landen rondom Europa. Maar the winds of change waait ook hier steeds harder. Wat nog niet zo lang geleden zeker leek, is dat nu niet meer. Voorspellen wat op ons afkomt, is een steeds hachelijker onderneming. De samenleving verandert snel en de overheid zal moeten mee veranderen om relevant te blijven. Dat was zo in het verleden, en dat zal zo blijven.

Read more

Comply or explain

 Vorige week hebben we met ons Van Vieren team een driedaagse ontwikkelsessie gedaan over de “Nieuwe Publieke Dienaar”. Elke dag werden we daarbij vergast op de aanwezigheid van mensen die met de poten in de modder van het publieke domein staan: als (top)ambtenaar, als jong talent, als sociaal ondernemer, als actief burger. Zij dachten met ons mee en gaven commentaar op onze eerste ideeën.

Bob was er op de eerste dag bij en zijn verhaal zette de toon voor de rest van de dagen.

Read more

‘Feel the fear and do it anyway…’

De afgelopen dagen was ik met Maurits Groen in actie om te kijken hoe we als Rotary
ons steentje bij kunnen dragen aan het verminderen van het leed op de getroffen Antillen. Plunderen en geweld tieren welig bij gebrek aan licht en communicatie.

Maurits kwam na onze clubavond naar mij toe met zijn gefocuste vriendelijkheid, gericht op zijn passie: het redden van de aarde van de ondergang door haar minder uit te putten. ‘Hafina, er is zoveel zonne-energie in de wereld. Op de Antillen kunnen ze niet bellen en er is geen licht omdat het electriciteitsnet eruit ligt. Kunnen we ervoor zorgen dat we daar een aantal wakawaka oplaad zonnepanelen naartoe brengen? Het helpt in het begin voordat alles gaat draaien. Ik heb een voorraad in Hongkong liggen en Tui wil ze gratis vervoeren en het Rode Kruis verspreidt ze.’ Het sprak tot de verbeelding. Meer dan het landelijke gironummer. Na een bliksemsnel overleg binnen de club was het geregeld. En ik zocht contact met andere Rotary’s om ze enthousiast te maken.

 

Maurits is een slimme en gepassioneerde dromer-realist en ondernemer.
Hij droomt over betere leefomstandigheden voor de mensen met een zo klein mogelijke uitputting van de aarde. En hij geeft het vorm in zijn Wakawaka foundation. Het mooie van Wakawaka is dat supergrote (wereld) problemen samenkomen in het materiële, de daad. Wereldoplossingen in ons kleine dagelijkse leven.Je verlangen om iets te doen lukt dan gewoon.

Read more

Warm geld en een kloppend hart

Onlangs was ik bij de opening van een spullenbibliotheek in de Kolenkitbuurt in Amsterdam. Alles klopte: spullen genoeg, veel bezoekers, en enthousiaste vrijwilligers om de zaak te runnen. En het is niet hun enige initiatief van de kunstenaars van Cascoland die hier actief zijn kijk maar eens op hun prachtige website. Er is een logeerhuis voor ‘tantes uit Marokko’, omdat de huizen in deze buurt zijn niet zo groot zijn. In grote steden slingert veel brood rond in plantsoenen en op straat. Gemeenten plaatsen daartegen verbodsborden. Cascoland adresseert het onderliggende motief (van de islam mag je geen brood weg gooien) en heeft een mobiele broodvergister gebouwd.

Read more

De wethouder is mijn baas niet

Met Pieter Tops mocht ik onlangs bij het NSOB de module ‘bestuurlijk-ambtelijke’ verhoudingen verzorgen in een leergang voor ambtenaren. Intelligente en ervaren mensen die bereid waren om ons een kijkje in hun keuken te geven. In die twee dagen ontrolde zich voor onze ogen een ongekende werkelijkheid.

Iedereen in het openbaar bestuur die regelmatig met bestuurders verkeert, weet dat een bestuurder soms in de stress schiet en tekeer kan gaan tegen ‘zijn’ ambtenaren.

Read more

Waarom willen we zo’n tandeloze commissie

Opinie
De stadsdeelwijken mogen straks een adviescommissie kiezen. Een onzalig besluit, betogen Frank van Erkel, Willem van Spijker en Pieter Tops.

DOOR: FRANK VAN ERKEL, WILLEM VAN SPIJKER EN PIETER TOPS
27 MAART 2017, 14:35

De discussie over het bestaan van de stadsdelen is een speelbal van politieke belangen. En dat al dertig jaar lang. De meeste burgers zijn in deze discussie allang afgehaakt. Het wordt tijd dat de politiek over haar eigen schaduw heenstapt.

Waar ging het ook alweer om? In de jaren tachtig werd in Amsterdam de noodzaak gevoeld om burgers en overheid nader bij elkaar te brengen. Burgers moesten meer invloed krijgen op de ­eigen leefomgeving en op ‘hun’ stad.
De stadsdelen hebben zeker aan deze doelen bijgedragen. Zij hebben de invloed van burgers op hun omgeving vergroot. Ze hebben het bestuur meer gebiedsgericht en uitvoeringsgericht gemaakt.
Maar de stadsdelen zijn te zeer minigemeenten geworden, met te veel gekozen raadsleden en bestuurders, die soms meer op elkaar zijn ­gericht dan op de stad en de burgers. Juist in deze tijd van toenemende spanningen en scheidslijnen is ‘nabijheid’ van belang.


Goede uitvoering, minder politiek en meer democratie is dan ook het devies.
Het bruist in de steden van de initiatieven: zowel burgers als ondernemers zijn bereid om publieke taken ter hand te nemen en dat te doen in publieke verantwoording. Zonder de bijdragen van al die burgers en ondernemers zouden de steden niet goed kunnen functioneren.
Tegelijkertijd zien we maatschappelijke ­tegenstellingen scherper worden: tussen ­kosmopolieten en nationalisten, tussen wit en zwart, tussen stad en regio. Het ontbreekt aan natuurlijke verbindingen. De scheidslijnen worden almaar sterker, zo laten vele rapporten zien. Wie in de Amsterdamse wijken en regio rondloopt, ziet deze segregatie zich voltrekken.
Read more

Nieuw Publiek Werken

Dit gehele essay als PDF in je inbox? Vul dan hieronder je naam en email in en download het bestand vervolgens gratis.
Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen, stuur ons gerust een bericht.

Geef uw naam en e-mailadres op voor uw gratis download.

Ervaring 1

PubliekeWerken1Een half jaar geleden werd ik gevraagd om een dag te begeleiden met het College en de fractievoorzitters van de collegepartijen in een grote stad. Een jaar daarvoor was mij de eer vergund om dit College te mogen formeren. Het College bestaat deels uit ervaren bestuurders en deels uit nieuwe mensen. De fractievoorzitters zijn goeddeels nieuw in deze rol. Ik kreeg het verzoek om eerst met ieder individueel te gaan praten. Dat bleek een schokkende ervaring. Ik had de meesten vorig jaar leren kennen als weliswaar eigenzinnige maar ook capabele, coöperatieve en vooral optimistisch vrolijk gestemde mensen. En nu trof ik volop frustratie, boosheid en wanhoop. Gevoelens van miskenning, wantrouwen en misplaatstheid streden om de voorrang. Wat was hier gebeurd? Een gezamenlijke analyse leverde onder meer op dat de Raad probeerde te sturen waar ze niet toe in staat bleek, dat sommige Collegeleden zich op ongepaste wijze de oren lieten wassen door populistische Raadsleden, en dat het College samen nauwelijks koers en richting had. En in dit spel was een ieder verloren geraakt, naar hun eigen gevoel aan het lot overgelaten. “Als ik dit had geweten, had ik mijn mooie baan nooit opgezegd, dit levert mij alleen maar frustraties op”.

Read more

Bij een andere blik hoort een ander geluid

Ik heb in de afgelopen drie maanden een aantal opmerkelijke geluiden gehoord. Verandert er iets in onze blik op organisaties?

Overheid

Een vriend van mij is directeur bij een grote overheidsorganisatie. Hij vertelde mij dat hij in het afgelopen jaar een bijzondere wens heeft weten te realiseren. Hij heeft een groot aantal afdelingen weten op te heffen. Niet omwille van een bezuinigingsoperatie maar omwille van de effectiviteit. “Als ik naar onze organisatie kijk dan zie ik eigenlijk maar twee zaken: werk en mensen. Wat essentieel is, is dat die twee optimaal op elkaar afgestemd worden. Het werk vraagt om kennis en kunde en dat is wat mensen in huis hebben. En wie kunnen die match beter maken dan die mensen zelf?” 350 ambtenaren werken nu alsof zij ZZP-er zijn. Zonder de verkokering van afdelingen of de bemoeienis van management. Elke week wordt er een overzicht gepubliceerd van lopende projecten en programma’s. Medewerkers bepalen zelf waar zij hun bijdrage leveren. Ze weten waar ze goed in zijn en kennen hun eigen agenda. Derhalve bepalen ze zelf waar hun capaciteiten het best tot zijn recht komen. Natuurlijk zijn er Mast Diemerparkkanttekeningen te plaatsten bij dit concept. Niet elke medewerker voelt zich thuis in deze ‘structuurloze’ structuur. Je moet een zeker zelf-organiserend vermogen bezitten en verantwoordelijkheid willen dragen. “Sommigen vragen zich af wie nu hun leidinggevende is, degene die hen vertelt wat ze moeten doen. Dat zijn ze nu zelf. Dat is wennen.” Er blijft altijd een zekere mate van coördinatie en afstemming nodig. Deze wordt verzorgd door projectleiders en programmamanagers, en een klein team van coördinatoren. Maar het idee blijft eenvoudig: geef mensen de ruimte om het beste van zichzelf te geven in relatie tot de opgaves waar de organisatie voor staat.

Read more

Gedoe komt er toch

Geldstromen in netwerkorganisaties

In netwerkorganisaties ontstaat meestal wel gedoe. Niet zelden gaat het over geld.

Er komt geld beschikbaar en wie heeft dan recht op wat.

“Ik heb er al twee jaar onbetaald werken in zitten!”

“Ja maar als ik het contact niet had aangebracht, dan was de opdracht nooit bij ons terecht gekomen.”

“En als ik mijn expertise niet had ingebracht, dan hadden we de opdracht nooit uit kunnen voeren”

Hoe waardeer je de bijdrage van ‘productontwikkeling’, ‘verkoop’ en ‘productie’ in het proces van co-creatie?

Read more

Van Vieren - voor de verandering

Je kunt ons altijd persoonlijk benaderen.
  We komen graag langs voor het goede gesprek.