27 januari 2015 Theo Konijn

De kracht van onderaf

Almere_Anne

Onlangs hebben het veranderteam KNMI en V4N het veranderproces van de afgelopen 2 jaar geëvalueerd onder de onafhankelijke leiding van de journalist Cees Brinkhuizen. We hebben de rollen eens omgedraaid en Cees kort geïnterviewd over zijn highlights voor een kort bericht op onze website.

Cees: “Mij valt vooral op dat het KNMI, een groot en eerbiedwaardig instituut met een enorme geschiedenis en grote reputatie, in beweging is gekomen. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Als je nu terugkijkt kun je constateren dat het KNMI en de Haagse politiek elk vanuit een eigen wereld dachten, de relatie was verwaarloosd. Maar juist daarom is het zo mooi om te zien met hoeveel loyaliteit en ijver de mensen van het KNMI deze reorganisatie hebben gedaan.”

Bottom-up uitgedacht

‘En nog bijzonderder vind ik dat deze reorganisatie echt bottom-up is uitgedacht. Dit kom je zelden tegen. Het wordt wel vaak beweerd, overigens. Ik heb hier kunnen zien dat dit proces echt met een leeg bureau en blanco papier is gestart! En dat heeft niet tot ongelukken geleid, integendeel er was grote tevredenheid, althans bij de meeste betrokkenen die ik heb gesproken, wat betreft het projectteam, de directeur veranderopgave en de rol van V4N. Wel ontzettend vervelend natuurlijk dat ze daarna zo lang moesten wachten op de nieuwe directie, waardoor het momentum verliep. Je raakt dan de touwtjes kwijt. Die spanning weer terug krijgen wordt een hele klus voor de nieuwe leiding.”

Theo Konijn