27 februari 2015 Paul Engel

Gedoe komt er toch

Geldstromen in netwerkorganisaties

In netwerkorganisaties ontstaat meestal wel gedoe. Niet zelden gaat het over geld.

Er komt geld beschikbaar en wie heeft dan recht op wat.

“Ik heb er al twee jaar onbetaald werken in zitten!”

“Ja maar als ik het contact niet had aangebracht, dan was de opdracht nooit bij ons terecht gekomen.”

“En als ik mijn expertise niet had ingebracht, dan hadden we de opdracht nooit uit kunnen voeren”

Hoe waardeer je de bijdrage van ‘productontwikkeling’, ‘verkoop’ en ‘productie’ in het proces van co-creatie?

Er zijn verschillende manieren om dergelijke disputen op te lossen. Je kijkt naar de regelingen van collega-netwerken, je bepaalt dat er een commissie komt, je stelt een eenduidig huishoudelijk reglement op – allemaal alternatieven die het reglementaire, blauwe fundament van het netwerk versterken.

Interessant is wat het schuren bijdraagt aan de vitaliteit van het netwerk. Vergroot het je inzicht, vergroot het je vertrouwen, versterkt het de samenwerking? Als je de conflicten niet adequaat oplost, dan blijven er littekens achter, kleine irritaties die later weer de kop opsteken. Er blijft een rekening openstaan in de “emotional bankaccount” van de relatie, zoals de bekende management goeroe Steven Covey dat zei.

Als je in een netwerk opereert, dan is het belangrijk dat onderlinge afspraken niet alleen zorgen voor rust maar ook voor vitaliteit. Vanuit onze ervaring in het bouwen en werken in netwerken, hebben wij op dit punt vijf tips voor het regelen van de financiële omgang.

  1. Vitaliteit boven alles

Of je nu in- en verkooppercentages afspreekt, vaste afdrachten hanteert of niets aan elkaar verdient, de belangrijkste toetssteen is de vitaliteit van de werkgemeenschap. Geven de afspraken energie, kan je er trots op zijn en reageert je omgeving positief, dan heb je waarschijnlijk iets slims gedaan.

  1. Een afdrachtsafspraak is een voorrangsregel

Als er percentages worden afgesproken dan is het goed om deze afspraken te zien als een voorrangsregel. Net als in het verkeer, voorrang eis je niet op maar krijg je. Degene die een afdracht betaalt ervaart het ook alsof hij dankjewel kan zeggen en niet alsof er iets van hem wordt afgenomen.

  1. Peerproof

Hoe goed de afspraken ook met feiten onderbouwd worden (“Bij die club doen ze het ook zo.”, “Onze afspraken zijn marktconform, hoor.”), als het knaagt, dan knaagt het. Wat zie je over het hoofd en kan je nog niet onder woorden brengen? Het bekijken van de situatie vanuit het perspectief van een omstander kan soms nieuw licht op de situatie werpen. Dat mag letterlijk zijn, door een bevriend bestuurder of ondernemer erbij te halen, het kan ook een gedachteoefening zijn. Wat zou Bill Gates zeggen als je de situatie aan hem voor zou leggen? Of de Dalai Lama…?

  1. Bij twijfel haal je BOB erbij

De meeste van ons kennen hem wel, BOB. BOB staat voor beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming. Als er gedoe is kan het belangrijk zijn om elkaars verhalen naast elkaar te leggen. Belangrijke onderzoeksvragen kunnen zijn: wat moet gezien of erkend worden? Waar moet recht aan worden gedaan? Wat kom je tekort? Welke alternatieven zijn er om erkend te worden? Welke andere vormen (of bedragen) doen recht aan de situatie? Door dit bij elkaar te onderzoeken kan je er achter komen wat het verhaal is achter het verhaal en zo tot afspraken komen die beter passen bij de situatie van dat moment.

  1. Reken je rijk met ARM

Wrijving geeft glans zegt men toch? Als je het goed doet, dan levert de schuring ook lering op. Deze kan je vastleggen. Bij ons heet dit ARM, de Afdracht Referentie Matrix. Klinkt ingewikkeld maar is eigenlijk heel simpel. We hebben een overzicht van hoe we geschillen oplossen. Daarbij geven we aan waar de ene collega bereid was voor te bepalen en waar de andere collega voor gewaardeerd wilde worden. Bij nieuwe gedoetjes halen we deze lijst er bij, zodat we sneller onder woorden kunnen brengen waar het nu eigenlijk om gaat.

Netwerken floreren bij gezonde kringenlopen, een balans tussen halen en brengen. Transparante geldstromen geven energie en helpen om te vitaliseren. Daarmee creëer je samen meer waarde.