top of page
Marlies van Gelderen

Marlies van Gelderen

Verbinden | Bevlogen | Resultaat

Ambities betekenen niks als ze niet worden omgezet naar doen. Als pragmatische idealist help ik met het formuleren van ambities in verbinding met het uitvoeren ervan. Ik werk samen met een wisselend palet aan opdrachtgevers en belanghebbenden aan goed wonen en een prettig leefklimaat in stad en wijk. Denken en doen. Samen zetten we de schouders onder verandervraagstukken en organiseren we samen-werking bij complexe opgaven. Vanuit de verbinding tussen leefwereld en systeemwereld zoeken we naar wat er nodig is en hoe we dat realiseren.

 

Mijn achtergrond

Ik heb lang een fijne thuisbasis gehad bij een woning-corporatie. Als programmamanager, project-leider en beleidsadviseur werkte ik in verschillende gemeenten. Zo stond ik aan de basis van de convenanten Vroeg Eropaf en Eropaf in Almere, Haarlemmermeer en Weesp, gericht op vroegsignalering en aanpak van schulden. In een wijk waar stapels plannen het zicht ontnamen op werkelijk verschil maken, bracht ik als programmamanager voor drie corporaties en een gemeente structuur. Met de huurderskoepel zette ik de ambitie voor meer en andere vormen van huurders-participatie om in projecten en vernieuwend beleid. Via detachering ontwikkelde en implementeerde ik voor de afdeling Gebiedsbeheer van een andere corporatie een nieuwe afdelingsstructuur, jaarplancyclus en begrotingssystematiek.

Na die detachering besloot ik als 'vliegende keep' verder te gaan onder de noemer Marlies E.V.A. Marlies en vele anderen, want bouwen aan de stad doen we samen. Sindsdien werk ik onder andere aan het maken van samenwerkingsafspraken voor duurzame uitstroom vanuit instellingen naar zelfstandig wonen in de wijk en de huisvesting van economisch daklozen. Voor een detacheringbureau ontwikkel ik een training buurtgericht werken. Bij Van Vieren vind ik als zelfstandige een nieuwe thuisbasis, met bevlogen vakgenoten. Met ieders ervaring en expertise kunnen we als collectief het verschil maken bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Verder praten met Marlies?

+31 6 24 47 15 17

  • LinkedIn - VanVieren

Mijn mooiste momenten

Ik geniet als ik een ambitie, plan of droom weet om te zetten naar resultaat. Mooier of makkelijker kunnen we het niet altijd maken, vaak wel beter. Ik geloof trouwens graag dat mijn mooiste moment nog moet komen. Dat houdt me scherp en in beweging.

Wat anderen over mij zeggen

'Met daadkracht en enthousiasme brengt Marlies structuur, verbinding en beweging.'

 

Mijn fascinatie

De stad! En daarbij de opgave om de krachten van bewoners, organisaties, bedrijven en gemeente te bundelen, om samen te werken aan een fijne, veilige en mooie stad, duurzaam en met kansen voor iedereen.

Marlies
bottom of page