Werkgemeenschap - Werkwijze - Gereedschap

Over Van Vieren

Verhaal achter het verhaal

Welke waarde voeg jij toe?

Van Vieren is een werkgemeenschap van betrokken adviseurs, projectmanagers en ondernemers. Onze groep is opgericht door vier mensen, op 4 april 2004, om 4 uur ‘s middags, in een café met de naam Blok4. De naam? Veranderen gaat over visie hebben, koers zetten en activiteiten organiseren. Maar vaak gaat het ook over ruimte maken en niet in de weg staan. In een veranderingsproces moet je zaken dus kunnen laten vieren. En als je het goed doet, als mensen zich betrokken voelen, er beweging ontstaat en resultaten zichtbaar worden, dan mag dat natuurlijk gevierd worden!

Onze passie voor inhoudelijke opgaven verbinden wij met een passie voor mensen. Wij maken deel uit van een groeiende groep mensen die bijdraagt aan een snel veranderende en hopelijk, betere wereld. Wij zoeken naar waardecreatie. Wij trekken vaak voor langere tijd op met onze opdrachtgevers, relaties en partners, zowel in de publieke als private sector. Vanuit nabijheid en trouw bouwen wij samen aan een duurzaam resultaat.

Betekenisvolle verandering staat voor ons centraal. Liever geen “window dressing”. Wij leiden, adviseren, bouwen, faciliteren en vernieuwen, soms binnen organisaties, soms juist tussen organisaties.

Voortdurend kijken maar ook blijven doen

De rijdende trein is altijd in beweging. Als wij instappen dan stellen wij vragen bij wat mensen doen, wij zijn nieuwsgierig naar wat hen beweegt en waar ze trots op zijn. Veranderingen zijn niet altijd groots en meeslepend. Soms gaat het om een detail, het veranderen van dat ene kleine ding kan er voor zorgen dat de zaak weer in beweging komt. Het gaat dus om kijken en om doen. Wij nemen niet zonder meer genoegen met de situatie zoals die zich aandient. Wij gaan ongemakkelijke vragen niet uit de weg en we zijn bereid het vuur aan te wakkeren.

De wereld verandert, wij veranderen mee

Ons beroep verandert. De manier waarop vraagstukken benaderd worden, de samenwerkingsconstructies en business modellen, zijn nu anders dan 10 jaar geleden. Ze zullen ook blijven veranderen. Daarom blijven wij ons professionaliseren. Wij participeren in innovatiegroepen rond MIT’s Presencing en Theory U, passen de systeembenadering van Bert Hellinger toe, dragen bij aan het gedachtengoed van projectmatig en programmatisch creëren en werken met nieuwe inzichten op het vlak van leiderschap en veranderkunde waaronder mindfulness, spiral dynamics en ketenregie.

We kiezen werkvormen die passen bij de opgaven waar wij aan werken. Dit kunnen werkconferenties, versnellings- en vertragingskamers, proeflokalen, learning labs, diner pensants, simulaties, beoordelingsspelen, leren-op-locatie trajecten, ketenvliegwielen, collegiale coachingsbijeenkomsten, opdrachtateliers of opwerkfabrieken zijn. Wij willen onze kennis en ervaring ook graag delen. Daarom verzorgen wij ook workshops, train-de-trainer programma’s en publicaties.

Van Vieren - voor de verandering

Je kunt ons altijd persoonlijk benaderen.
  We komen graag langs voor het goede gesprek.