Van Vieren | Voor de Verandering

Wij zijn Van Vieren

De bijeenkomsten De publicaties
organisatie-advies

De passie

We zijn organisatieontwikkelaars, projectmanagers, netwerkbouwers en sociaal betrokken ondernemers. We richten ons op organisatievraagstukken en maatschappelijke opgaven die ertoe doen en organiseren de dynamiek om deze opgaven te realiseren. Dat doen we in samenwerking met onze klanten, relaties en partners.

Lees hier meer...

Ontwikkelen van organisaties

Organisaties en hun taken worden steeds complexer. Dit gaat gepaard met bezuinigingen en reorganisaties, waarbij betrokkenen strategische keuzes maken en vergaande veranderingen realiseren. Hoe houd je daarbij de focus op waar het echt om draait? Hoe zorg je er voor dat de aandacht voor structuren, processen en geld niet ten koste gaat van de aandacht voor klant, cliënt en patiënt?
Wij helpen te midden van deze trends organisaties te ontwikkelen, zodat ze in staat blijven om goede resultaten te boeken.

Realiseren van opgaven

Je hebt soms een aanpak nodig om tot resultaat te komen. Project- en programmamanagement kunnen dus van belang zijn. Wij leveren dit, maar in onze aanpak staan opgaven en het creërend vermogen van mensen centraal; structuur, procedures en plannen zijn volgend. Wij leiden projecten en programma’s en helpen klanten hun project en programmamanagement verder professionaliseren. Wij noemen dit projectmatig creëren.

Bouwen van netwerken

Onze samenleving is in beweging. Opgaven zijn soms zo complex dat geen enkele partij in staat is in zijn eentje tot oplossing te komen. Partners gaan daarom steeds vaker samenwerken in netwerken. Daarin bundelen professionals hun kennis en kunde om samen tot resultaat te komen. Het proces van waardecreatie speelt daarin een belangrijke rol.
Wij bouwen netwerken en versterken ketens, en helpen klanten als deze vormen van organisatie passen bij de opgave zij mee zitten.

Sociaal Ondernemen

Wij zijn betrokken professionals. Onze betrokkenheid blijkt onder andere uit ons eigen ondernemerschap. Soms vinden wij een opgave zo wezenlijk dat we er zelf iets mee gaan doen. Daarmee dragen wij bij aan de samenleving maar ook aan de doorontwikkeling van het adviesvak. Wij herkennen ons niet meer in adviseurs die alleen maar adviseren; wij herkennen ons in professioneel die zelf ook iets willen doen.

projecten

De projecten

Onze projecten vertellen ons verhaal. Kijk hieronder voor een aantal van onze recente opdrachten.

Eetstoornissen Zoetermeer
kleine-feiten

Kleine feiten

Wij werken hard en genieten van wat we doen. Samen met onze klanten en onze partners.
En op vrijdag? Op vrijdag is er de Van Vieren lunch . Wil je het ritueel een keer meemaken? Neem dan gerust contact met ons op.

134

Klanten voor wie we werken

27

Partners waarmee we werken

9

Plezier in het werk

531

Van Vieren Vrijdaglunches

de-mensen

De mensen

Een passie voor het realiseren van inhoudelijke opgaven.
Een passie voor het ontwikkelen van mensen.

Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur - ondernemer - programmamanager View Details
Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur - interim manager - innovator View Details
Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur - programmamanager - sociaal ondernemer View Details
Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur - coach - ondernemer View Details
Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur, veranderkundige, coach View Details
Marian de Kleermaeker

Marian de Kleermaeker

Adviseur View Details
Kitty van der Pluijm

Kitty van der Pluijm

Adviseur | Procesbegeleider | Ondernemer View Details
Suzanne Hoogland

Suzanne Hoogland

organisatieadviseur-onderzoeker-gesprekspartner View Details
Danja von Salisch

Danja von Salisch

projectmanager, conceptontwikkelaar View Details
Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten? View Details
Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur - ondernemer - programmamanager

‘Veranderen gaat altijd over het verbinden van mensen van vlees en bloed.

Verbindingen maken tussen wat mensen persoonlijk beweegt, wat op organisatieniveau speelt en wat maatschappelijk van betekenis kan zijn; dat drijft Willem. Hij organiseert op vaak onconventionele manieren de omgeving van zijn adviesopdrachten. Hij kan goed in politiek bestuurlijke omgevingen opereren. Hij begeleidt strategische veranderprocessen binnen en tussen organisaties, wisselend van rol als adviseur, projectleider of verandermanager. Hij houdt van concrete resultaten.

Willem werkte eerder bij de gemeente Amsterdam en als senior manager bij de overheidsgroep van KPMG Consulting. Met Ruud Voigt schreef hij het bekroonde boek Spelen met Betekenis, verhalen over succesvol veranderen bij de overheid.’

wvs@vanvieren.nl
06-29043059

Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur - interim manager - innovator

De passie in mijn werk is het werken aan het verbeteren van de prestaties van de overheid om zo te zorgen dat de burger ‘waarde voor haar belastinggeld’ krijgt. Daarbij is mijn drijfveer om te zorgen dat de overheid maximaal aansluit bij de veranderende maatschappij.
Ik opereer op het snijvlak van maatschappelijke innovatie, organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
Mijn kwaliteiten liggen onder andere in het bereiken van resultaten door het enthousiasmeren van de mensen en zaken in beweging krijgen. Ik werk vanuit een duidelijke toekomstvisie en richt me op betrokkenheid en sla bruggen tussen belangen, instellingen en mensen. Ik ben resultaat- en kansgericht, initiatiefrijk, creatief en combineer denken en doen met een goed gevoel voor timing. Ik ben een ontwikkelaar die goed kan schakelen tussen strategie en operationele uitvoering.

+31 6 20 44 93 50

Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur - programmamanager - sociaal ondernemer

Mensen in een zinvolle omgeving laten werken dat is wat Theo drijft. Door verbinding te leggen tussen hun drijfveren, het verlangen naar verbetering en de kracht die zij ervaren door dit waar te maken in de praktijk.

Hij werkt bij voorkeur in het spanningsveld tussen de maatschappelijke opgave en de publieke / private dienstverlening, dwars door sectoren heen. Zijn kwaliteit ligt in het scherp waarnemen, analyseren, verbinden en verzilveren van de waarden die elk van de partijen inbrengt.

Theo stond medio jaren ’90 aan de wieg van ketenregie in het publieke domein en heeft veel ervaring opgedaan met het maken van netwerken, coalities en coöperaties. Hij heeft daarvan geleerd dat samenwerken verandering vraagt en verandering als mensen dat zelf willen.

tk@vanvieren.nl
06-55771604

Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur - coach - ondernemer

Cisca heeft een rijke ervaring in zowel organisatieverandering als in management. In de rol van adviseur en proces- en projectleider is zij betrokken geweest bij complexe veranderingsprocessen, zoals fusies, reorganisaties en cultuur en leiderschapstrajecten veelal binnen de overheid en de not for profitsector. Daarnaast coacht ze managers op verschillend organisatie niveau.

Ze werkt veel op het snijvlak van bestuur en management. Ze is goed in het organiseren van samenwerking tussen uiteenlopende partners. Haar kracht is het samen met anderen omzetten van ideeën in actie en concrete resultaten, in verbinding met mensen en het beoogde resultaat.

Cisca is politicoloog. Ze heeft, de opleiding “Systeemdynamiek en organisaties”, de opleiding “Familieopstellingen” en de vervolgopleiding bij het Bert Hellinger Instituut afgerond. Samen met Willem van Spijker en Bas Kersten schreef ze het bekroonde essay over coalitievorming in IJburg Cisca is één van de oprichters van Ketenpartners, dat in 2008 is samengegaan met V4N.

Ze combineert de dynamiek van het advieswerk met de ritmes van de seizoenen op haar wijngoed in Hongarije. Sinds 2011 importeert ze haar wijnen naar Nederland.

ca@vanvieren.nl
06-21561175

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur, veranderkundige, coach

Als ervaren veranderkundige en coach begeleidt zij teams en beslissers bij veranderingen in hun organisatie. Haar stijl kan gekarakteriseerd worden als ‘zij die doorvraagt en verbindt’.

Marian de Kleermaeker

Marian de Kleermaeker

Adviseur

Ik werk als adviseur bij (gemeentelijke) overheden graag mee aan het bewaken en vergroten van de publieke waarde die de overheid heeft voor haar burgers. Dit doe ik vooral in innovatie- en verandertrajecten. Mijn meerwaarde zit daarbij in het organiseren en verankeren van netwerksamenwerking en co-creatie. Samenwerken en samen werken zit mij in het bloed.

Mijn werkverleden is met name gelegen in het sociaal domein, momenteel werk ik meestal domein overstijgend aan innovaties en veranderingen bij de gemeentelijke overheid. Van de omgevingswet tot het sociaal domein, van de administratie tot klantcontact: de uitdagingen van de gemeente zijn op alle vlakken grotendeels gelijksoortig: een goede en moderne dienstverlening leveren aan haar inwoners.

Mijn uitgangspunten in het werk zijn: laten we denken in mogelijkheden in plaats van in problemen, buiten de box is het gras minstens net zo groen als binnen de box en samenwerken begint bij het elkaar kennen en verstaan.

Mijn specialiteiten zijn: Samenwerken in een netwerkomgeving. Integraal werken in het sociaal domein. Effectief (samen)werken binnen een netwerkorganisatie als het wijkteam. Regie voeren én regie ontvangen. Innovaties in het gemeentelijk domein laten groeien en verankeren. Veranderen vanuit passie.

Kitty van der Pluijm

Kitty van der Pluijm

Adviseur | Procesbegeleider | Ondernemer

Dingen mooier maken, door het systeem (hoe klein of hoe groot ook) te ontrafelen en van daaruit te ontwikkelen en verbinden.

Ik ben er van overtuigd dat hetgeen we samen ontwikkelen en verbinden, duurzaam moet zijn. Dat het beklijft en er (financiële) borging voor is. Een gezamenlijk perspectief, met eigenaarschap, waar verschillende belangen en doelen een plek krijgen.

Met een gezamenlijk perspectief alleen ben je er niet. Het vertalen van inzichten en ambities naar een aanvalsplan zodat er concreet resultaat geboekt kan worden is voor mij zeker zo belangrijk. Aansluiten op bestaande energie is daarbij essentieel.

Deze manier van kijken én werken zet ik in bij opdrachten voor met name lokale overheden.
Daarnaast begeleid en adviseer ik, vanuit de overtuiging dat maatschappelijke opgaven op een (financieel) duurzame wijze kunnen worden gerealiseerd, sinds een aantal jaren sociaal ondernemers en bewonersinitiatieven. Dit doe ik vrijwillig, samen met andere vakidioten, ondernemers en wereldverbeteraars.

Suzanne Hoogland

Suzanne Hoogland

organisatieadviseur-onderzoeker-gesprekspartner

Als sociaal psycholoog in hart en nieren is Suzanne intrinsiek nieuwsgierig naar motivaties achter menselijk gedrag: ‘waarom doen we wat we doen?’, en ‘hoe kunnen we het beter doen?’. Vaak blijkt dat ons gedrag resultaat is van gewoonten, en niet direct verband houdt met onze ambities. Om die reden hecht ze belang aan interventies die (gedachte)patronen uitdagen en een spiegel voor houden.

Suzanne zoekt naar manieren om het beste uit mensen te halen. In dit kader begeleidt ze organisaties en overheden om een klimaat te creëren waarin constructief gedrag gemotiveerd wordt en waarin mensen het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Door gebruik te maken van actie-onderzoek, gedragsinterventies en waarderende gesprekken zoekt ze naar manieren om verschillen te overbruggen tussen wat mensen zeggen dat ze willen en wat ze in werkelijkheid doen.

Danja von Salisch

Danja von Salisch

projectmanager, conceptontwikkelaar

Danja wordt enthousiast als er ruimte is om oplossingen voor complexe, maatschappelijke uitdagingen op een nieuwe manier te organiseren. Denk hierbij aan democratisering, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Ze heeft een bestuurskundige achtergrond. Om maatschappelijke problemen op te lossen gelooft ze dat het nodig is om samen te werken tussen overheden, burgers en het bedrijfsleven. Danja organiseert en begeleidt sessies, zet experimenten projecten op en kijkt zowel naar organisatieverandering als naar projectimplementatie.

Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten?

Neem dan gerust contact met ons op.

twitter

Twitter

Meld je aan voor de MeetUp Nieuw Publiek Werken - https://t.co/jXihks7mxv

meld je aan voor de MeetUp Nieuw Publiek Werken - https://t.co/oWtn0NYIQz

De interviewers vonden de gesprekken best heftig, maar het heeft veel opgeleverd en ze hopen dat er wat mee gedaan wordt. Dat gaan we doen natuurlijk!

Nederlandse jongen (17) vermist omgeving Gardameer Italie.
RT aub, er zijn vele NLers daar die mee kunnen kijken! #zoekjemee https://t.co/Ey9QTumRtS

Load More...
de-klanten

De klanten

 • Ministerie
 • Den Haag
 • Leidschendam-Voorburg
 • Zaanstad
 • Utrecht
 • Heemstede
  [/ut_client]
 • Gemeente Almere
 • HvA
 • Pharos
 • Bloemendaal
 • Nieuw-West

 

publicaties

De publicaties

Onze publicaties. Klik op de desbetreffende publicatie om deze te downloaden.

workshops

Bijeenkomsten

Van Vieren verzorgt lezingen & workshops. Zo vertellen wij ons verhaal.

contact

Neem gerust contact op

Van Vieren - voor de verandering

Je kunt ons altijd persoonlijk benaderen.
  We komen graag langs voor het goede gesprek.