Dit gehele essay als PDF in je inbox? Vul dan hieronder je naam en email in en download het bestand vervolgens gratis.
Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen, stuur ons gerust een bericht.

Geef uw naam en e-mailadres op voor uw gratis download.

Nederland is nog steeds een zeer welvarend, vrij en veilig land. Zeker in vergelijking met landen rondom Europa. Maar the winds of change waait ook hier steeds harder. Wat nog niet zo lang geleden zeker leek, is dat nu niet meer. Voorspellen wat op ons afkomt, is een steeds hachelijker onderneming. De samenleving verandert snel en de overheid zal moeten mee veranderen om relevant te blijven. Dat was zo in het verleden, en dat zal zo blijven.

Voor IKPOB, VGS en VOM, hebben Frank van Erkel en Jeroen de Lange de publicatie ‘Overheid van de toekomst/Toekomst van de overheid’ geschreven. Afgelopen jaar hielden ze gesprekken met topmanagers van de overheid. Een rode draad was dat de constatering dat overheid zich sneller aan ontwikkelingen moet aanpassen. Daarbij stelden ze ook de vraag “Waarom lukt het de overheid alleen met veel moeite om innovaties in het publieke domein te stimuleren en te verspreiden?” Er kwam een collectief gevoel van urgentie naar voren maar ook geen eenduidig beeld hoe de overheid zich dan zou moeten voorbereiden op de toekomst.

Dit vormde het vertrekpunt voor het essay over de Overheid van de Toekomst. Nederland scoort nog steeds hoog op internationale ranglijsten. Toch is er een breed gedragen overtuiging dat we anders moeten gaan werken om terugval te voorkomen. In ons essay verkennen we de achtergronden en de mogelijke handelingsperspectieven. We gaan in op drie vraagstukken:
. Wat zou een strategie kunnen zijn voor het dienen van het algemeen belang en voor de productie van publieke goederen in de 21ste eeuw?
. Wat zal de overheid moeten kunnen om publieke waarde te creëren en midden in de samenleving te blijven staan?
. Hoe zorgen we ervoor dat de overheid klaar is voor de toekomst? Welke capaciteiten heeft de overheid nodig om van waarde te blijven voor de publieke zaak?
We concluderen dat de overheid ook in de toekomst een cruciale rol speelt bij het behartigen van de publieke zaak. Echter vraagt dat wel om een overheid die anders is georganiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *