Waar gaat deze workshop over?

Zelforganisatie en netwerksturing voor organisaties in het publieke domein


✓ 
Ontdek de uitdagingen van zelfsturing in het publieke domein

✓ Check de ontwikkeling van je eigen organisatie

✓ Krijg taal om de ontwikkeling van je organisatie richting te geven

✓ Werk aan twee cases uit de praktijk van een zelfsturende organisatie

✓ Bepaal wat zelforganisatie voor jouw team of organisatie kan betekenen

Door de ontwikkeling van techniek en wezenlijke veranderingen in de samenleving zie je dat steeds meer organisaties een beweging maken van hiërarchische structuren waarin van bovenaf gestuurd wordt (de piramide) naar horizontale structuren waarin ruimte is voor zelforganisatie en sturing van onderaf.

In deze workshop maak je kennis met de belangrijkste principes van deze ontwikkeling als opmaat voor gesprekken in de eigen organisatie. Je werkt aan twee cases om de uitdagingen te ervaren die de beweging van piramide naar pannenkoek met zich meebrengen.

De workshop is bedoeld als opmaat. Mocht je een slag dieper willen, zie dan ook het 3-daagse werkatelier [link].

 

‘Overheidsmedewerkers worden vooral gedreven door de inhoud van het werk en iets zinvols willen bijdragen aan de maatschappij. Naarmate ze dat meer in prettige omgang met anderen kunnen doen en daarbij voldoende invloed ervaren, gaan ze met meer plezier naar hun werk.’

Mireille Koomen, onderzoeksadviseur I&O,Binnenlands Bestuur 26-01-2018

Je hoort er veel over in de media: zelfsturing, organisaties zonder managers, start-up organisaties die het allemaal ‘anders’ doen. Wij noemen dit de beweging van piramides naar pannenkoeken. Maar waarin verschillen deze organisaties wezenlijk van organisaties waarin van bovenaf gestuurd wordt? Werkt zelfsturing wel in de praktijk van alledag? Zijn de principes ook in jouw organisatie te gebruiken?

Drie paden

Wij lichten het fenomeen van piramides naar pannenkoeken toe door stil te staan bij drie paden waarlangs deze ontwikkeling zich voltrekt:

 1. Zelforganisatie: een lijn die beweegt langs de structuren en werkprocessen van de organisatie, waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden neergelegd.
 2. Heelheid: een lijn waarbij de mens minder in de organisatie wordt gepropt, maar de organisatie om de mens wordt gebouwd.
 3. Werken met evolutieve doelen: een lijn waarin een organisatie nauw aansluit bij haar ‘bedoeling’, in contact staat met haar omgeving en haar koers aanpast bij de toekomst zoals deze zich aandient.

Publieke domein

Er worden specifieke eisen gesteld aan organisaties die werken in het publieke domein. Dat komt omdat men werkt in een spanningsveld tussen politiek, systeem en samenleving. Tijdens de workshop gaan wij in op wat de beweging van piramides naar pannenkoeken specifiek betekent voor organisaties in dit spanningsveld.

Het gaat om meer dan structuren en besluitvormingsprocessen. Het gaat onder de motorkap, om een verandering van mens- en wereldbeeld.

Methodisch kader

Wij maken in ons werk gebruik van het onderzoek van Frederic Laloux (Reinventing Organisations). Critici wijzen op het dogmatische karakter van zijn studie; wij herkennen dit. Laloux’s steekt zijn persoonlijk verlangen niet onder stoelen of banken. Maar dat terzijde is zijn werk ook buitengewoon concreet. Dit maakt dat wij ervoor kiezen het te gebruiken als kapstok voor het goede – en zeker ook kritische – gesprek.

Praktijk

De theorie wordt geïllustreerd met behulp van twee praktijkcases. Daarin ervaar je aan den lijve wat een beweging van piramides naar pannenkoeken voor jou en je organisatie kunnen betekenen.

 

‘Hoewel het moeilijker is om in een grotere organisatie iedereen mee te krijgen, kan het. Als je maar de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie durft te leggen. Bij bedrijven als Netflix en Bol. com wordt er ook volgens dit principe gewerkt, dan moet het bij grote Nederlandse gemeenten ook lukken.’

Arthur Cremers, vml gemeentesecretaris Hollands Kroon, Binnenlands Bestuur 07-04-2017

De workshop van 3,5 uur is als volgt opgebouwd:

 1. Zelforganisatie? Ervaar het maar! : korte oefening
 2. Van piramides naar pannenkoeken: inleiding over de tijdlijn van organisatieontwikkelingen, de banen waarlangs de laatste ontwikkelingen plaatsvinden, de eisen die gesteld worden aan organisaties in het publieke domein en de verandering in mens- en wereldbeelden.
 3. Verkenning aan de hand van ‘one-pagers’: oefening met 36 concrete knoppen waaraan men kan draaien in de beweging van piramide naar pannenkoek.
 4. De praktijk: werken aan twee uitdagingen uit de praktijk van een zelfsturende organisatie.
 5. Tot slot: de grootst mogelijke kleine stap voorwaarts.

Een hand-out van de presentatie en gebruikte one-pagers wordt achteraf digitaal beschikbaar gesteld.


✓ 
Directieleden, managers en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en doorontwikkeling van hun organisatie.

✓ Teams die zich oriënteren op een ontwikkeling van piramides naar pannenkoeken.

De workshop spitst zich toe op organisaties in het publieke domein.

 

‘Relatief vaak werkt men zelfsturend in het welzijnswerk; relatief vaak hiërarchisch bij politie, uitvoeringsorganisaties/zbo’s en het rijk. Verder maakt het uit wie er aan het woord is: bestuurders en directeuren bij de overheid noemen hun organisaties beduidend vaker zelfsturend (26 procent) dan medewerkers die in een team werken (19 procent). Bestuurders bij de overheid vinden hun organisatie zelden hiërarchisch (6 procent).’

Onderzoek I&O, Binnenlands Bestuur 26-01-2018

De lezing wordt verzorgd door een senior adviseur uit ons netwerk.

 • De lezing wordt verzorgd voor groepen tot maximaal 20 personen.
 • De kosten zijn €1000,- inclusief afstemming en voorbereiding, exclusief btw.
 • Data zijn in overleg te bepalen

Aanmelden voor de workshop

Aanhef (verplicht)
Dhr.Mevr.

Je naam (verplicht)

Postcode

Huisnummer

Land

Je e-mail (verplicht)

Ik meld mijn aan
Voor mijzelf (prive)Voor mijzelf (zakelijk)Namens groepNamens meerdere teams of een organisatie

Je bericht

Ik ontvangen graag nieuwsupdates en uitnodigingen voor andere bijeenkomsten
JaNee

De privacy van onze relaties is voor ons van groot belang. Wij gebruiken deze gegevens voor de aanmelding voor lezingen en workshops, de bijbehorende facturering en indien gewenst, het versturen van nieuwsbrieven. Informatie wordt niet gedeeld met derden.

Waar gaat deze lezing over?

Zelforganisatie en netwerksturing voor organisaties in het publieke domei

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *