top of page
Theo Konijn

Theo Konijn

Verbinden | Meerwaarde toevoegen | Resultaat

Het kán anders, beter. Ik werk in het spanningsveld tussen de maatschappelijke opgave en publieke dienstverlening dwars door sectoren heen. Het maken van ketens, netwerken, coalities; ik heb er ruime ervaring mee. Mijn kwaliteit is het scherp waarnemen, analyseren en verzilveren van de waarden die elk van de partijen inbrengt. Ik verbind graag werelden met elkaar onder het motto: “Verbaasd elkaar aan te treffen op hetzelfde veld”.

 

Mijn achtergrond

Als geograaf leerde ik dat ontwikkelingen een gegeven kunnen zijn, de stroom waarop je vaart. In mijn werk aan stadsvernieuwing zag ik hoe de technische benadering stuk liep omdat de stedenbouwers geen oog hadden voor de mensen die er woonden. En dat daarna, toen de krachten werden gebundeld, je het ‘onmogelijke’ kan bereiken. Dit geeft me een basishouding van activisme in maatschappelijk organiseren: het kan wél! Mits je papier onderscheidt van wérkelijk effect en woorden van proven results.

 

Met deze lessen op zak begeleidde ik programma’s bij ministeries (BZK, VWS, VROM, V&W, IenM), provincies, gemeenten, waterschappen. Vaak gecombineerde programma’s voor onder meer rampenbestrijding, (water)bodemaanpak, BRZO en Omgevingswet. Ik ben ook procesbegeleider bij grote veranderprocessen, waaronder KNMI en een aanpak voor zwerfjongeren in Amsterdam.

Mijn mooiste moment

In 1995 was ik als onafhankelijk procesleider betrokken bij het bedenken en de initiatie van de GHOR-regio’s. Vooraf sprak ik leidinggevenden van overheid en instellingen. Maar geen van hen voorzag de uitkomst. De 25 deelnemers van de overheid en het veld evenmin. Bij de opdrachtverlening heette het project nog GHR (Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen). Na afloop werd de O van Ongevallen er aan toegevoegd. Reden: een geoliede samenwerking alleen kan worden opgeschaald als we investeren in dagelijkse spoedeisende hulpverlening bij ongevallen. Politie en brandweer konden dat beamen. Een echt Theory-U proces, lang voordat het zo heette.

Mijn fascinatie

Het activisme in maatschappelijk organiseren doe ik ook in mijn eigen buurt. Samen met mijn buren bouw ik een energiecoöperatie. Voor en door de buurt. We willen een warmtesysteem dat fossielvrij, lokaal en betaalbaar moet zijn. In de oudbouw, midden in de stad. Inderdaad, om te laten zien dat het wél kan. 

VanVieren_uitsnede(KL)Theo.jpg

Verder praten met Theo?

+31 6 55 77 16 04

  • LinkedIn - VanVieren
bottom of page