Van Vieren | Voor de Verandering

Wij zijn Van Vieren

De workshops De publicaties
organisatie-advies

De passie

We zijn organisatieontwikkelaars, projectmanagers, netwerkbouwers en sociaal betrokken ondernemers. We richten ons op organisatievraagstukken en maatschappelijke opgaven die ertoe doen en organiseren de dynamiek om deze opgaven te realiseren. Dat doen we in samenwerking met onze klanten, relaties en partners.

Lees hier meer...

Ontwikkelen van organisaties

Organisaties en hun taken worden steeds complexer. Dit gaat gepaard met bezuinigingen en reorganisaties, waarbij betrokkenen strategische keuzes maken en vergaande veranderingen realiseren. Hoe houd je daarbij de focus op waar het echt om draait? Hoe zorg je er voor dat de aandacht voor structuren, processen en geld niet ten koste gaat van de aandacht voor klant, cliënt en patiënt?
Wij helpen te midden van deze trends organisaties te ontwikkelen, zodat ze in staat blijven om goede resultaten te boeken.

Realiseren van opgaven

Je hebt soms een aanpak nodig om tot resultaat te komen. Project- en programmamanagement kunnen dus van belang zijn. Wij leveren dit, maar in onze aanpak staan opgaven en het creërend vermogen van mensen centraal; structuur, procedures en plannen zijn volgend. Wij leiden projecten en programma’s en helpen klanten hun project en programmamanagement verder professionaliseren. Wij noemen dit projectmatig creëren.

Bouwen van netwerken

Onze samenleving is in beweging. Opgaven zijn soms zo complex dat geen enkele partij in staat is in zijn eentje tot oplossing te komen. Partners gaan daarom steeds vaker samenwerken in netwerken. Daarin bundelen professionals hun kennis en kunde om samen tot resultaat te komen. Het proces van waardecreatie speelt daarin een belangrijke rol.
Wij bouwen netwerken en versterken ketens, en helpen klanten als deze vormen van organisatie passen bij de opgave zij mee zitten.

Sociaal Ondernemen

Wij zijn betrokken professionals. Onze betrokkenheid blijkt onder andere uit ons eigen ondernemerschap. Soms vinden wij een opgave zo wezenlijk dat we er zelf iets mee gaan doen. Daarmee dragen wij bij aan de samenleving maar ook aan de doorontwikkeling van het adviesvak. Wij herkennen ons niet meer in adviseurs die alleen maar adviseren; wij herkennen ons in professioneel die zelf ook iets willen doen.

projecten

De projecten

Onze projecten vertellen ons verhaal. Kijk hieronder voor een aantal van onze recente opdrachten.

Werkatelier Vakmanschap, kunst van het verbinden
DJI De Hartelborgt
Gemeente Zaanstad
Vergunningtafel
In de Buurt van Geluk
Eetstoornissen Zoetermeer
kleine-feiten

Kleine feiten

Wij werken hard en genieten van wat we doen. Samen met onze klanten en onze partners.
En op vrijdag? Op vrijdag is er de Van Vieren lunch . Wil je het ritueel een keer meemaken? Neem dan gerust contact met ons op.

134

Klanten voor wie we werken

27

Partners waarmee we werken

9

Plezier in het werk

531

Van Vieren Vrijdaglunches

twitter

Twitter

Goede zet om verbinders te zoeken: netwerkende en responsieve overheid krijgt vorm! #nieuwpubliekwerken https://t.co/Uj6kvWULre

Meer dan 400 kinderen in Nederland dreigen uitgezet te worden. Geef deze kinderen een kinderpardon, want #zezijnalthuis. Teken de petitie! https://t.co/19bIB0gfzH via @de_goede_zaak

Leading for #change! We officially started our cooperation with the Presencing Institute @MIT. Today, @ottoscharmer1, the mastermind behind #TheoryU and @MITxULab visited our #Berlin office.

3

Als gemeentes vooral blijven investeren in steeds weer nieuwe, te vrijblijvende vormen van participatie blijft dit de afstand tussen burger en overheid reproduceren #geenwerkelijkeconnectie https://t.co/7G63MywumR

Load More...
de-mensen

De mensen

Een passie voor het realiseren van inhoudelijke opgaven.
Een passie voor het ontwikkelen van mensen.

Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur - ondernemer - programmamanager View Details
Paul Engel

Paul Engel

organisatieadviseur - projectmanager - netwerkbouwer - sociaal ondernemer View Details
Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur - interim manager - innovator View Details
Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur - programmamanager - sociaal ondernemer View Details
Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur - coach - ondernemer View Details
Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur, veranderkundige, coach View Details
Kitty van der Pluijm

Kitty van der Pluijm

Adviseur | Procesbegeleider | Ondernemer View Details
Huibert de Leede

Huibert de Leede

organisatie adviseur, coach, sociaal ondernemer View Details
Karen Jonkers

Karen Jonkers

Ontwikkelaar, coach, trainer View Details
Wim Slabbertje

Wim Slabbertje

Organisatieadviseur - programmamanager - coach View Details
Roos Moll

Roos Moll

Trainer, adviseur, projectleider View Details
Dieneke van Dijken

Dieneke van Dijken

Adviseur, trainer, coach, ontwikkelaar View Details
Sandra van de Waart

Sandra van de Waart

Programma en projectmanager, procesbegeleider, interimmanager, sociaal ondernemer View Details
Ricardo Buitinga

Ricardo Buitinga

communicatieadviseur, teambegeleider, ontwikkelaar, initiatiefnemer maatschappelijke projecten View Details
Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten? View Details
Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur - ondernemer - programmamanager

‘Veranderen gaat altijd over het verbinden van mensen van vlees en bloed.

Verbindingen maken tussen wat mensen persoonlijk beweegt, wat op organisatieniveau speelt en wat maatschappelijk van betekenis kan zijn; dat drijft Willem. Hij organiseert op vaak onconventionele manieren de omgeving van zijn adviesopdrachten. Hij kan goed in politiek bestuurlijke omgevingen opereren. Hij begeleidt strategische veranderprocessen binnen en tussen organisaties, wisselend van rol als adviseur, projectleider of verandermanager. Hij houdt van concrete resultaten.

Willem werkte eerder bij de gemeente Amsterdam en als senior manager bij de overheidsgroep van KPMG Consulting. Met Ruud Voigt schreef hij het bekroonde boek Spelen met Betekenis, verhalen over succesvol veranderen bij de overheid.’

wvs@vanvieren.nl
06-29043059

Paul Engel

Paul Engel

organisatieadviseur - projectmanager - netwerkbouwer - sociaal ondernemer

Groot denken – klein doen

Paul houdt zich bezig met ingewikkelde organisatievraagstukken en werkt zowel binnen als tussen organisaties. Hij ontwerpt en begeleidt veranderingsprocessen die vanuit de betrokkenheid van mensen tot resultaat leiden. Zingeving en verbinding spelen een belangrijke rol. Wat op prijs wordt gesteld is zijn vermogen om processen overzichtelijk vorm te geven. Wat onduidelijk is wordt helder, wat vast zit komt in beweging.

Hij werkt aan de doorontwikkeling van het vak. Zo bouwt hij mee aan project- en programmamanagement volgens projectmatig creëren en verandermanagement volgens theorie U, Spiral Dynamics en The Tipping Point.

pe@vanvieren.nl
06-52458676

Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur - interim manager - innovator

De passie in mijn werk is het werken aan het verbeteren van de prestaties van de overheid om zo te zorgen dat de burger ‘waarde voor haar belastinggeld’ krijgt. Daarbij is mijn drijfveer om te zorgen dat de overheid maximaal aansluit bij de veranderende maatschappij.
Ik opereer op het snijvlak van maatschappelijke innovatie, organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
Mijn kwaliteiten liggen onder andere in het bereiken van resultaten door het enthousiasmeren van de mensen en zaken in beweging krijgen. Ik werk vanuit een duidelijke toekomstvisie en richt me op betrokkenheid en sla bruggen tussen belangen, instellingen en mensen. Ik ben resultaat- en kansgericht, initiatiefrijk, creatief en combineer denken en doen met een goed gevoel voor timing. Ik ben een ontwikkelaar die goed kan schakelen tussen strategie en operationele uitvoering.

+31 6 20 44 93 50

Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur - programmamanager - sociaal ondernemer

Mensen in een zinvolle omgeving laten werken dat is wat Theo drijft. Door verbinding te leggen tussen hun drijfveren, het verlangen naar verbetering en de kracht die zij ervaren door dit waar te maken in de praktijk.

Hij werkt bij voorkeur in het spanningsveld tussen de maatschappelijke opgave en de publieke / private dienstverlening, dwars door sectoren heen. Zijn kwaliteit ligt in het scherp waarnemen, analyseren, verbinden en verzilveren van de waarden die elk van de partijen inbrengt.

Theo stond medio jaren ’90 aan de wieg van ketenregie in het publieke domein en heeft veel ervaring opgedaan met het maken van netwerken, coalities en coöperaties. Hij heeft daarvan geleerd dat samenwerken verandering vraagt en verandering als mensen dat zelf willen.

tk@vanvieren.nl
06-55771604

Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur - coach - ondernemer

Cisca heeft een rijke ervaring in zowel organisatieverandering als in management. In de rol van adviseur en proces- en projectleider is zij betrokken geweest bij complexe veranderingsprocessen, zoals fusies, reorganisaties en cultuur en leiderschapstrajecten veelal binnen de overheid en de not for profitsector. Daarnaast coacht ze managers op verschillend organisatie niveau.

Ze werkt veel op het snijvlak van bestuur en management. Ze is goed in het organiseren van samenwerking tussen uiteenlopende partners. Haar kracht is het samen met anderen omzetten van ideeën in actie en concrete resultaten, in verbinding met mensen en het beoogde resultaat.

Cisca is politicoloog. Ze heeft, de opleiding “Systeemdynamiek en organisaties”, de opleiding “Familieopstellingen” en de vervolgopleiding bij het Bert Hellinger Instituut afgerond. Samen met Willem van Spijker en Bas Kersten schreef ze het bekroonde essay over coalitievorming in IJburg Cisca is één van de oprichters van Ketenpartners, dat in 2008 is samengegaan met V4N.

Ze combineert de dynamiek van het advieswerk met de ritmes van de seizoenen op haar wijngoed in Hongarije. Sinds 2011 importeert ze haar wijnen naar Nederland.

ca@vanvieren.nl
06-21561175

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur, veranderkundige, coach

Als ervaren veranderkundige en coach begeleidt zij teams en beslissers bij veranderingen in hun organisatie. Haar stijl kan gekarakteriseerd worden als ‘zij die doorvraagt en verbindt’.

Kitty van der Pluijm

Kitty van der Pluijm

Adviseur | Procesbegeleider | Ondernemer

Dingen mooier maken, door het systeem (hoe klein of hoe groot ook) te ontrafelen en van daaruit te ontwikkelen en verbinden.

Ik ben er van overtuigd dat hetgeen we samen ontwikkelen en verbinden, duurzaam moet zijn. Dat het beklijft en er (financiële) borging voor is. Een gezamenlijk perspectief, met eigenaarschap, waar verschillende belangen en doelen een plek krijgen.

Met een gezamenlijk perspectief alleen ben je er niet. Het vertalen van inzichten en ambities naar een aanvalsplan zodat er concreet resultaat geboekt kan worden is voor mij zeker zo belangrijk. Aansluiten op bestaande energie is daarbij essentieel.

Deze manier van kijken én werken zet ik in bij opdrachten voor met name lokale overheden.
Daarnaast begeleid en adviseer ik, vanuit de overtuiging dat maatschappelijke opgaven op een (financieel) duurzame wijze kunnen worden gerealiseerd, sinds een aantal jaren sociaal ondernemers en bewonersinitiatieven. Dit doe ik vrijwillig, samen met andere vakidioten, ondernemers en wereldverbeteraars.

Huibert de Leede

Huibert de Leede

organisatie adviseur, coach, sociaal ondernemer

Huibert is ondernemer, coach, organisatieadviseur. De zingevingsvraag ‘waartoe’ speelt bij al zijn rollen mee. ‘Wat is de toegevoegde waarde van een afdeling, een organisatie, een rol, een werknemer. Ook zijn eigen ondernemingen zijn sociale ondernemingen die een hoger doel dienen: mensen een kans bieden, verspilling in de voedselketen tegen gaan.

Huibert gaat graag terug naar de basis. Ontdaan van belangen, bureaucratie, politiek, rare processtappen zoals gesleep met eten over de wereldbol; wat blijft er dan over? In zijn rol als coach en begeleider van veranderingen staat centraal dat client en organisatie zelf verantwoordelijk zijn voor het proces. Hij waakt er voor om die verantwoordelijkheid over te nemen omdat dat niet dient.

Karen Jonkers

Karen Jonkers

Ontwikkelaar, coach, trainer

“Mensen op een speelse manier veiligheid bieden om contact aan te gaan met complementaire kennis, om hun uitdagingen op een duurzame manier het hoofd te bieden.
Het gaat mij om balans brengen in systemen als organisaties, teams en individuen. Balans op microniveau noem ik vitaliteit. Balans op macroniveau noem ik duurzaamheid. Door inzicht te krijgen in complementaire perspectieven binnen het systeem kunnen patronen doorbroken worden, wordt vitaliteit hervonden en komen initiatieven van de grond.”

Wim Slabbertje

Wim Slabbertje

Organisatieadviseur - programmamanager - coach

Mijn drijfveer is het verbinden van ideeën en mensen. Ik werk vanuit het verlangen om juist bij spanningen en tegenstellingen op zoek te gaan naar wat samen mogelijk is. Ik nodig mensen uit hun passies en belangen te delen. De energie die dan vrijkomt maakt nieuwe dingen mogelijk. Ik hanteer verschillende werkwijzen en methodieken variërend van project- en programmamanagement, scrums, organisatieopstellingen en diverse coaching- en begeleidingstechnieken. Ik deel graag mijn ervaring en aanpak op een praktische manier door samen aan de slag te gaan of mensen te begeleiden.”

Wim Slabbertje ontwikkelt programma’s en netwerken van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers rond maatschappelijke opgaven. Vooral actief op de terreinen van mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid. Tevens begeleider en coach van teams en organisaties. Gericht op wat mensen drijft, op ideeën en op waarden. Met aandacht, verbinding en daadkracht.

Roos Moll

Roos Moll

Trainer, adviseur, projectleider

Met 9 jaar ervaring als trainer, adviseur, projectleider en directielid, ligt Roos haar enthousiaste in het (bege)leiden van projecten en programma’s waarin zij haar ruime ervaring met leerprocessen, haar creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid kan combineren. Roos gelooft in de kracht van mensen en in het leggen van verbindingen. Zij is ondernemend, onafhankelijk, sensitief, creatief, sociaal, en positief kritisch. Roos zorgt ervoor dat de juiste vragen op tafel komen en dat er ook concrete resultaten worden geboekt.

Dieneke van Dijken

Dieneke van Dijken

Adviseur, trainer, coach, ontwikkelaar

Met zichzelf en anderen de zoektocht aangaan om datgene te doen in het leven waar je hart naar uitgaat, is wat Dieneke drijft. Waar je in verbinding staat met je persoonlijke intrinsieke motivatie. Alleen dan lukken dingen, vallen zaken op hun plaats, kan je leren van fouten en ben je op je best. Dieneke brengt dit inmiddels 10 jaar in de praktijk in het maatschapplijk veld op straat met kinderen, jongeren, bewoners, sociaal werkers, ambtenaren en corporatiemedewerkers en sinds 2 jaar ook in het bedrijfsleven en binnen publieke organisaties.Het vergroten van eigenaarschap is de rode draad in de loopbaan van Dieneke. Dieneke is in verschillende rollen actief, van adviseur, coach, trainer, ontwikkelaar, coördinator en uitvoerder tot directeur van een stichting. Verschil maken met de poten in de klei in wijken tot het geven van trainingen aan managementteams binnen organisaties. Dieneke bracht in oktober 2015 haar boek ‘De Bezielde Corporatie’ uit dat gaat over hoe bezieling gestimuleerd kan worden in het werk bij woningcorporatiemedewerkers. Sindsdien geeft zij binnen die sector diverse workshops en trainingen over dit onderwerp. Een groot deel hiervan omvat het beter aansluiten bij de huurder, van buiten naar binnen organisch werken en van onderaf zaken vormgeven.

Sandra van de Waart

Sandra van de Waart

Programma en projectmanager, procesbegeleider, interimmanager, sociaal ondernemer

“Met ervaring en passie werk ik aan maatschappelijk belangrijke uitdagingen op het gebied van economie, stedelijke- en wijkontwikkeling, participatie, gezondheid en welzijn, duurzaamheid. Daarbij ben ik gewend te werken aan complexe vraagstukken en te bewegen in processen met een veelheid aan stakeholders en hun belangen. Ik werk met de professionals van de werkvloer, maar ik schuift net zo makkelijk aan op bestuurlijk niveau. Gemakkelijk kunnen schakelen, contact leggen, inlevingsvermogen en een krachtige analyse van de situatie is daarbij essentieel.”
“Betrokken mensen en interessante maatschappelijke uitdaging geven me energie. Ik hou van creatieve oplossingen, maar ik ben ook praktisch ingesteld: het moet uiteindelijk wel ergens toe leiden. Mensen ervaren mij vaak als energiek, vrolijk en enthousiast, wat voortkomt uit mijn geloof in een positieve instelling.”
“Ik werk graag samen en doe dat vanuit verschillende rollen; interim-manager, procesbegeleider, project- of programma manager, adviseur en sociaal ondernemer.”

Ricardo Buitinga

Ricardo Buitinga

communicatieadviseur, teambegeleider, ontwikkelaar, initiatiefnemer maatschappelijke projecten

“Mezelf ontwikkelen en daardoor anderen ontwikkelen dat is wat ik mooi vind om te doen. Dat doe ik in mijn projecten als communicatie adviseur, teambegeleider en ontwikkelaar van persoonlijke trajecten. Maar ook als (mede) initiatiefnemer van maatschappelijke projecten en bestuurslid van Stichting Jeugdwerk in Den Haag.”

“Samenwerking, verandering en ontwikkeling vormen de sleutelwoorden in mijn werk. Daarbij geldt: communicatie begint bij luisteren en begrijpen, daarna volgen dialoog over beleid en (communicatie) doelen. Mijn specialiteit zit erin ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt en vandaar uit gaat bijdragen aan het gezamenlijke einddoel. Dit is voor mij de manier om verschillende belangen en partijen bij elkaar te brengen om (nieuwe) programma’s of projecten te laten slagen.”

“Zo pionieren dit jaar wij met de Stichting Jeugdwerk met het zoeken naar een nieuwe manier van samenwerking tussen allerlei partijen in de Schilderswijk die ieder op hun eigen wijze talentontwikkeling voor jongeren nastreven. Verder probeer ik samen met anderen Plug Den Haag van de grond te krijgen. Een oorspronkelijk Amsterdams initiatief waarbij professionals een dag lang werken op een maatschappelijke locatie (buurthuis, kerk, voetbalkantine, voorschool) en tijdens de lunch hun deskundigheid inzetten voor de eigenaar van de locatie.”

Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten?

Neem dan gerust contact met ons op.

de-klanten

De klanten

 • Ministerie
 • Den Haag
 • Leidschendam-Voorburg
 • Zaanstad
 • Utrecht
 • Heemstede
  [/ut_client]
 • Gemeente Almere
 • HvA
 • Pharos
 • Bloemendaal
 • Nieuw-West

 

publicaties

De publicaties

Onze publicaties. Klik op de desbetreffende publicatie om deze te downloaden.

workshops

De workshops

Van Vieren verzorgt lezingen & workshops. Zo vertellen wij ons verhaal.

Van Vieren - voor de verandering

Je kunt ons altijd persoonlijk benaderen.
  We komen graag langs voor het goede gesprek.