Van Vieren | Voor de Verandering

Wij zijn Van Vieren

De bijeenkomsten De publicaties
organisatie-advies

De passie

We zijn organisatieontwikkelaars, projectmanagers, netwerkbouwers en sociaal betrokken ondernemers. We richten ons op organisatievraagstukken en maatschappelijke opgaven die ertoe doen en organiseren de dynamiek om deze opgaven te realiseren. Dat doen we in samenwerking met onze klanten, relaties en partners.

Lees hier meer...

Ontwikkelen van organisaties

Organisaties en hun taken worden steeds complexer. Dit gaat gepaard met bezuinigingen en reorganisaties, waarbij betrokkenen strategische keuzes maken en vergaande veranderingen realiseren. Hoe houd je daarbij de focus op waar het echt om draait? Hoe zorg je er voor dat de aandacht voor structuren, processen en geld niet ten koste gaat van de aandacht voor klant, cliënt en patiënt?
Wij helpen te midden van deze trends organisaties te ontwikkelen, zodat ze in staat blijven om goede resultaten te boeken.

Realiseren van opgaven

Je hebt soms een aanpak nodig om tot resultaat te komen. Project- en programmamanagement kunnen dus van belang zijn. Wij leveren dit, maar in onze aanpak staan opgaven en het creërend vermogen van mensen centraal; structuur, procedures en plannen zijn volgend. Wij leiden projecten en programma’s en helpen klanten hun project en programmamanagement verder professionaliseren. Wij noemen dit projectmatig creëren.

Bouwen van netwerken

Onze samenleving is in beweging. Opgaven zijn soms zo complex dat geen enkele partij in staat is in zijn eentje tot oplossing te komen. Partners gaan daarom steeds vaker samenwerken in netwerken. Daarin bundelen professionals hun kennis en kunde om samen tot resultaat te komen. Het proces van waardecreatie speelt daarin een belangrijke rol.
Wij bouwen netwerken en versterken ketens, en helpen klanten als deze vormen van organisatie passen bij de opgave zij mee zitten.

Sociaal Ondernemen

Wij zijn betrokken professionals. Onze betrokkenheid blijkt onder andere uit ons eigen ondernemerschap. Soms vinden wij een opgave zo wezenlijk dat we er zelf iets mee gaan doen. Daarmee dragen wij bij aan de samenleving maar ook aan de doorontwikkeling van het adviesvak. Wij herkennen ons niet meer in adviseurs die alleen maar adviseren; wij herkennen ons in professioneel die zelf ook iets willen doen.

projecten

De projecten

Onze projecten vertellen ons verhaal. Kijk hieronder voor een aantal van onze recente opdrachten.

Werkatelier Vakmanschap, kunst van het verbinden
DJI De Hartelborgt
Gemeente Zaanstad
Vergunningtafel
In de Buurt van Geluk
Eetstoornissen Zoetermeer
kleine-feiten

Kleine feiten

Wij werken hard en genieten van wat we doen. Samen met onze klanten en onze partners.
En op vrijdag? Op vrijdag is er de Van Vieren lunch . Wil je het ritueel een keer meemaken? Neem dan gerust contact met ons op.

134

Klanten voor wie we werken

27

Partners waarmee we werken

9

Plezier in het werk

531

Van Vieren Vrijdaglunches

de-mensen

De mensen

Een passie voor het realiseren van inhoudelijke opgaven.
Een passie voor het ontwikkelen van mensen.

Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur | Coach | Ondernemer View Details
Danja von Salisch

Danja von Salisch

Projectmanager | Conceptontwikkelaar View Details
Eric Lugtmeijer

Eric Lugtmeijer

Adviseur | Ontwikkelaar | Gespreksleider View Details
Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur | Interim manager | Innovator View Details
Gerd de Kruif

Gerd de Kruif

Adviseur | Programmamanager | Projectmanager View Details
Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur | Veranderkundige | Coach View Details
Jaap Storteboom

Jaap Storteboom

Strategisch adviseur | Trainer en coach View Details
Karen Jonkers

Karen Jonkers

View Details
Marian de Kleermaeker

Marian de Kleermaeker

Adviseur View Details
Paul Engel

Paul Engel

Adviseur | Projectmanager | Sociaal ondernemer View Details
Suzanne Hoogland

Suzanne Hoogland

Organisatieadviseur | Onderzoeker | Gesprekspartner View Details
Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur | Programmamanager | Sociaal ondernemer View Details
Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur | Ondernemer | Programmamanager View Details
Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten? View Details
Cisca Ansem

Cisca Ansem

Organisatieadviseur | Coach | Ondernemer

Cisca heeft een rijke ervaring in zowel organisatieverandering als in management. In de rol van adviseur en proces- en projectleider is zij betrokken geweest bij complexe veranderingsprocessen, zoals fusies, reorganisaties en cultuur en leiderschapstrajecten veelal binnen de overheid en de not for profitsector. Daarnaast coacht ze managers op verschillend organisatie niveau.

Ze werkt veel op het snijvlak van bestuur en management. Ze is goed in het organiseren van samenwerking tussen uiteenlopende partners. Haar kracht is het samen met anderen omzetten van ideeën in actie en concrete resultaten, in verbinding met mensen en het beoogde resultaat.

Cisca is politicoloog. Ze heeft, de opleiding “Systeemdynamiek en organisaties”, de opleiding “Familieopstellingen” en de vervolgopleiding bij het Bert Hellinger Instituut afgerond. Samen met Willem van Spijker en Bas Kersten schreef ze het bekroonde essay over coalitievorming in IJburg Cisca is één van de oprichters van Ketenpartners, dat in 2008 is samengegaan met V4N.

Ze combineert de dynamiek van het advieswerk met de ritmes van de seizoenen op haar wijngoed in Hongarije. Sinds 2011 importeert ze haar wijnen naar Nederland.

ca@vanvieren.nl
06-21561175

Danja von Salisch

Danja von Salisch

Projectmanager | Conceptontwikkelaar

Danja wordt enthousiast als er ruimte is om oplossingen voor complexe, maatschappelijke uitdagingen op een nieuwe manier te organiseren. Denk hierbij aan democratisering, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Ze heeft een bestuurskundige achtergrond. Om maatschappelijke problemen op te lossen gelooft ze dat het nodig is om samen te werken tussen overheden, burgers en het bedrijfsleven. Danja organiseert en begeleidt sessies, zet experimenten projecten op en kijkt zowel naar organisatieverandering als naar projectimplementatie.

dvs@vanvieren.nl
06-81787150

Eric Lugtmeijer

Eric Lugtmeijer

Adviseur | Ontwikkelaar | Gespreksleider

Eric is sociaal geograaf en is gecertificeerd in Lean Blackbelt. Hij houdt van schrijven, innovaties, spel-simulaties en is een creatief denker. Hij is oplossingsgericht en opereert als adviseur meestal in de vierhoek: wonen, werken, welzijn en wijken. Hij heeft veel ervaring als gespreksleider en presentator. Hij wordt een ‘echte enthousiastmeerder en verbinder’ genoemd.

Zijn motto is: “met het hoofd in de wolken en met de voeten in de modder”’ Hij is in verschillende commerciële en maatschappelijke organisaties manager en directeur geweest.
Daarnaast is hij medeoprichter van dfab VR waar hij in de medische sector, projectontwikkeling en voor trainingen Virtual Reality toepassingen mogelijk maakt.

el@vanvieren.nl

Frank van Erkel

Frank van Erkel

Organisatieadviseur | Interim manager | Innovator

De passie in mijn werk is het werken aan het verbeteren van de prestaties van de overheid om zo te zorgen dat de burger ‘waarde voor haar belastinggeld’ krijgt. Daarbij is mijn drijfveer om te zorgen dat de overheid maximaal aansluit bij de veranderende maatschappij.
Ik opereer op het snijvlak van maatschappelijke innovatie, organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
Mijn kwaliteiten liggen onder andere in het bereiken van resultaten door het enthousiasmeren van de mensen en zaken in beweging krijgen. Ik werk vanuit een duidelijke toekomstvisie en richt me op betrokkenheid en sla bruggen tussen belangen, instellingen en mensen. Ik ben resultaat- en kansgericht, initiatiefrijk, creatief en combineer denken en doen met een goed gevoel voor timing. Ik ben een ontwikkelaar die goed kan schakelen tussen strategie en operationele uitvoering.

fve@vanvieren.nl
06 20 44 93 50

Gerd de Kruif

Gerd de Kruif

Adviseur | Programmamanager | Projectmanager

De kracht en passie van Gerd ligt in het samen in de praktijk formuleren en realiseren van ambities. Vooral waar partijen samen tot resultaat willen komen, kunt u hem inzetten. Dat doet hij op een open en respectvolle wijze. Gerd breng scherp de belangen op tafel, wil snappen waarom deze er zijn en er samen uitkomen. Verbinding zoeken. Concrete resultaten bereiken waarbij je elkaar sterker maakt. Dat is de Rijnlandse aanpak, waarvoor Gerd graag een lans breekt.

Na zijn rechtenstudie heeft Gerd 25 jaar met passie in diverse functies voor het openbaar bestuur gewerkt. Denk hierbij aan managementfuncties, directe ondersteuning van bewindspersonen, beleidsfuncties, programmaleiding en voorzitterschap van interbestuurlijke programma’s.

Gerd draagt graag een steentje bij aan de grote opgaven van deze tijd. Hij heeft met name ervaring in het ruimtelijke- en milieudomein.

gdk@vanvieren.nl

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Hafina Gerritse-Feilhauerova

Organisatieadviseur | Veranderkundige | Coach

Als ervaren veranderkundige en coach begeleidt zij teams en beslissers bij veranderingen in hun organisatie. Haar stijl kan gekarakteriseerd worden als ‘zij die doorvraagt en verbindt’.

hf@vanvieren.nl

Jaap Storteboom

Jaap Storteboom

Strategisch adviseur | Trainer en coach

Jaap is een bedrijfseconoom die zijn plek heeft gevonden in de wereld van het publieke domein. Hij heeft ruime ervaring als programmamanager in het organiseren en aanjagen van sociaal maatschappelijke vernieuwing. Vooral in wijken en met groepen die vanuit een achterstand aandacht en ondersteuning nodig hebben. Zijn drijfveer daarbij is zichtbaar resultaat halen.

Hij werkt als strategisch adviseur zowel in het fysieke (stedelijke ontwikkeling) als in het sociale domein (transitieopgave). Hij is analytisch, scherp en richtinggevend en kan goed omgaan met tegenstrijdige belangen. Jaap ziet daardoor in complexe en conflictueuze situaties snel de oplossing die op draagvlak kan rekenen.

Hij is opgeleid in organisatie en systeemdynamiek, mediation, denkadviseren en mindfulness. Vanuit deze achtergrond traint en coacht hij professionals in leiderschapsontwikkeling en persoonlijke effectiviteit.

js@vanvieren.nl

Karen Jonkers

Karen Jonkers

Het gaat Karen om balans brengen in systemen: het helen van relaties, bedrijven, teams, individuen en relaties. Balans op microniveau noemen we meestal vitaliteit. Balans op macroniveau noemen we duurzaamheid. Door het in contact brengen van delen van het systeem, is balans mogelijk en komt heling op gang. Als elk deel van het systeem in zijn behoeften en uitdagingen is voorzien, ontstaat vitaliteit.

De vitaliteit vergroten kan in feite altijd en overal. In organisaties, projecten, conferenties, bijeenkomsten, in een carriëre. Karen nodigt mensen uit de verborgen kanten van hun systeem te onderzoeken op potentie voor win-win.

Benieuwd hoe jouw netwerk zich verder zou kunnen ontwikkelen? Neem dan contact op met Karen!

karen@c-realist.nl
06 30 414 918

Marian de Kleermaeker

Marian de Kleermaeker

Adviseur

Ik werk als adviseur bij (gemeentelijke) overheden graag mee aan het bewaken en vergroten van de publieke waarde die de overheid heeft voor haar burgers. Dit doe ik vooral in innovatie- en verandertrajecten. Mijn meerwaarde zit daarbij in het organiseren en verankeren van netwerksamenwerking en co-creatie. Samenwerken en samen werken zit mij in het bloed.

Mijn werkverleden is met name gelegen in het sociaal domein, momenteel werk ik meestal domein overstijgend aan innovaties en veranderingen bij de gemeentelijke overheid. Van de omgevingswet tot het sociaal domein, van de administratie tot klantcontact: de uitdagingen van de gemeente zijn op alle vlakken grotendeels gelijksoortig: een goede en moderne dienstverlening leveren aan haar inwoners.

Mijn uitgangspunten in het werk zijn: laten we denken in mogelijkheden in plaats van in problemen, buiten de box is het gras minstens net zo groen als binnen de box en samenwerken begint bij het elkaar kennen en verstaan.

Mijn specialiteiten zijn: Samenwerken in een netwerkomgeving. Integraal werken in het sociaal domein. Effectief (samen)werken binnen een netwerkorganisatie als het wijkteam. Regie voeren én regie ontvangen. Innovaties in het gemeentelijk domein laten groeien en verankeren. Veranderen vanuit passie.

mkd@vanvieren.nl

Paul Engel

Paul Engel

Adviseur | Projectmanager | Sociaal ondernemer

“Is wat ik in dit moment laat zien de meest waardevolle bijdrage die ik kan leveren aan deze opgave, aan deze samenwerking, aan dit team?”

Paul heeft als adviseur, projectmanager en sociaal ondernemer een voorliefde voor ingewikkelde vraagstukken. Hij zet netwerkstructuren op, ontwikkelt initiatieven en begeleidt organisaties bij het realiseren van resultaat in projecten en programma’s.

Wat op prijs wordt gesteld is zijn vermogen om processen creatief en overzichtelijk vorm te geven. Wat onduidelijk is wordt helder; wat vast zit komt in beweging. Hij wordt ook gewaardeerd om zijn integriteit. Hij schrikt er niet voor terug om (liefdevol) te confronteren. Het klaren van de lucht geeft ruimte voor verandering.

Als professional werkt hij graag aan de doorontwikkeling van het vak. Zo levert hij een actieve bijdrage aan thema’s als Nieuw Publiek Werken, reïnventing (public) organisations en verandermanagement volgens Theory-U. Hij is oprichter van het bewonersplatform IJburgDroomt-IJburgDoet en Learning Lab In de Buurt van Geluk.

Paul studeerde organisatie- en sociale psychologie aan de universiteit Utrecht met als nevenvak bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

pe@vanvieren.nl

Suzanne Hoogland

Suzanne Hoogland

Organisatieadviseur | Onderzoeker | Gesprekspartner

Als sociaal psycholoog in hart en nieren is Suzanne intrinsiek nieuwsgierig naar motivaties achter menselijk gedrag: ‘waarom doen we wat we doen?’, en ‘hoe kunnen we het beter doen?’. Vaak blijkt dat ons gedrag resultaat is van gewoonten, en niet direct verband houdt met onze ambities. Om die reden hecht ze belang aan interventies die (gedachte)patronen uitdagen en een spiegel voor houden.

Suzanne zoekt naar manieren om het beste uit mensen te halen. In dit kader begeleidt ze organisaties en overheden om een klimaat te creëren waarin constructief gedrag gemotiveerd wordt en waarin mensen het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Door gebruik te maken van actie-onderzoek, gedragsinterventies en waarderende gesprekken zoekt ze naar manieren om verschillen te overbruggen tussen wat mensen zeggen dat ze willen en wat ze in werkelijkheid doen.

sh@vanvieren.nl

Theo Konijn

Theo Konijn

Organisatieadviseur | Programmamanager | Sociaal ondernemer

Mensen in een zinvolle omgeving laten werken dat is wat Theo drijft. Door verbinding te leggen tussen hun drijfveren, het verlangen naar verbetering en de kracht die zij ervaren door dit waar te maken in de praktijk.

Hij werkt bij voorkeur in het spanningsveld tussen de maatschappelijke opgave en de publieke / private dienstverlening, dwars door sectoren heen. Zijn kwaliteit ligt in het scherp waarnemen, analyseren, verbinden en verzilveren van de waarden die elk van de partijen inbrengt.

Theo stond medio jaren ’90 aan de wieg van ketenregie in het publieke domein en heeft veel ervaring opgedaan met het maken van netwerken, coalities en coöperaties. Hij heeft daarvan geleerd dat samenwerken verandering vraagt en verandering als mensen dat zelf willen.

tk@vanvieren.nl
06-55771604

Willem van Spijker

Willem van Spijker

Organisatieadviseur | Ondernemer | Programmamanager

‘Veranderen gaat altijd over het verbinden van mensen van vlees en bloed.

Verbindingen maken tussen wat mensen persoonlijk beweegt, wat op organisatieniveau speelt en wat maatschappelijk van betekenis kan zijn; dat drijft Willem. Hij organiseert op vaak onconventionele manieren de omgeving van zijn adviesopdrachten. Hij kan goed in politiek bestuurlijke omgevingen opereren. Hij begeleidt strategische veranderprocessen binnen en tussen organisaties, wisselend van rol als adviseur, projectleider of verandermanager. Hij houdt van concrete resultaten.

Willem werkte eerder bij de gemeente Amsterdam en als senior manager bij de overheidsgroep van KPMG Consulting. Met Ruud Voigt schreef hij het bekroonde boek Spelen met Betekenis, verhalen over succesvol veranderen bij de overheid.’

wvs@vanvieren.nl
06-29043059

Jij?

Jij?

Belangstelling om je bij deze werkgemeenschap aan te sluiten?

Neem dan gerust contact met ons op.

twitter

Twitter

⁦@GemeenteEde⁩ in gesprek over oplossingen over dak- en thuisloze jongeren daar met videoboodschap van ⁦@PaulBlokhuis⁩

#Zwerfsteen op pad in ⁦@GemeenteEde⁩ met jongeren gepassioneerde professionals in gesprek hoe het beter kan

Aarzel niet langer en meld je aan voor werkplaats #2 Nieuw Publiek Werken. Nu met werkende link. - https://t.co/K1vHMpMJEW

Aarzel niet langer en meld je aan voor werkplaats #2 Nieuw Publiek Werken - https://t.co/1XGEFeqbV1

Nieuwsbrief #1 Werkplaats #2 Nieuw Publiek Werken - aarzel niet langer en schrijf je nu in..https://t.co/DtWYeIplVi

Load More...
de-klanten

De klanten

 • Ministerie
 • Den Haag
 • Leidschendam-Voorburg
 • Zaanstad
 • Utrecht
 • Heemstede
  [/ut_client]
 • Gemeente Almere
 • HvA
 • Pharos
 • Bloemendaal
 • Nieuw-West

 

publicaties

De publicaties

Onze publicaties. Klik op de desbetreffende publicatie om deze te downloaden.

workshops

Bijeenkomsten

Van Vieren verzorgt lezingen & workshops. Zo vertellen wij ons verhaal.

3-daagse Werkplaats Beyond Communities
contact

Neem gerust contact op

Van Vieren - voor de verandering

Je kunt ons altijd persoonlijk benaderen.
  We komen graag langs voor het goede gesprek.