top of page
Privacy Statement

Privacy Statement

Vereniging Van Vieren

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Vereniging Van Vieren en / of bij de vereniging aangesloten leden die werkzaamheden uitvoeren onder naam van Van Vieren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vereniging Van Vieren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Vieren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Vieren verstrekt. Van Vieren kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer - uw e-mailadres - uw ip-adres.

Waarom van vieren gegevens nodig heeft 

Van Vieren verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk via mail, post en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Van Vieren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang van vieren gegevens bewaart 

Van Vieren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Van Vieren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Van Vieren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Vieren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics 

Van Vieren maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de adwords-advertenties van Van Gieren bij google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de verenigde staten. Lees het privacybeleid van google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van google analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan van vieren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. Van vierenheeft hier geen invloed op.

Van Vieren heeft google geen toestemming gegeven om via van vieren verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanvieren.nl.  Van Vieren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Van Vieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door van vieren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Vieren via info@vanvieren.nl.

Contactgegevens

www.vanvieren.nl is een website van Vereniging Van Vieren. Van Vieren is als volgt te bereiken

 

Postadres:

Polderweg 148

1093 KP Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van kKoophandel:  73198102

E-mailadres: info@vanvieren.nl 

maatschappelijke vraagstukken

bottom of page