top of page
Energietransitie in integrale wijkaanpak

Handvaten voor de energietransitie in een integrale wijkaanpak

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is op zichzelf al een forse opgave. Maar meestal is dat niet de enige opgave die er speelt in een wijk, denk aan sociale problematiek, veiligheid of klimaatadaptatie. Sterker nog, veelal zitten de bewoners zelf, met name in kwetsbare wijken, niet te wachten op de energietransitie! Ze hebben wel voor hen belangrijkere uitdagingen te overwinnen.
 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Frank van Erkel samen met Yael Aartsma (Squarewise) een werk- en doeboek ontwikkeld die ondersteunend is voor een wijkaanpak voor kwetsbare wijken in combinatie met de energietransitie. Hoe kan je meer synergie realiseren door opgaven te koppelen? Je leest het in deze publicatie.

Werk- en doeboek Handvaten energietransitie in integrale wijkaanpak (juni 2021).png

Werk- en doeboek voor de energietransitie in een integrale wijkaanpak

bottom of page