Het verhaal van NPRZ

Het verhaal van NPRZ

Sinds 2011 loopt op Rotterdam-Zuid een programma dat gericht is op alomvattende sociale verheffing, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Zo rond 2030 moet het gebied ‘op orde’ zijn. Dan gaan kinderen met goed gevolg naar school, hebben hun ouders werk in plaats van een uitkering, willen ook sociale stijgers in het gebied blijven wonen en is de illegale economie een kopje kleiner gemaakt.

In veel gemeenten en op rijksniveau wordt met grote belangstelling naar NPRZ gekeken: welke lessen zijn uit het programma te trekken?

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben Pieter Tops (Stichting Maatschappij en Veiligheid) en Willem van Spijker (Van Vieren) dit onderzoeksessay gemaakt. Het beschrijft de opzet en het verhaal van NPRZ en geeft aan wat de lessen zijn voor eenieder die werkt aan stedelijke vernieuwing, sociale verheffing, veiligheid en wijkaanpak. Het laat zien dat versterking van veiligheid onverbrekelijk samenhangt met lange termijn investeringen in de sociale kwaliteit van een gebied.

Het verhaal van NPRZ