top of page
Jaap Storteboom

Jaap Storteboom

Bewegen | Bestaansreden | Waarde toevoegen

Op het snijvlak tussen organisaties en politiek zorg ik voor gedragen keuzes en gezamenlijk bepaalde richting. Ook in situaties waarin veel partijen het eens moeten worden over de inhoud. Met behoud van respect en vertrouwen weet ik moeilijke kwesties op een heldere wijze over te brengen. Iedereen herkent z’n inbreng, maar ik doe geen inhoudsloos compromis. Belangrijk is om alle partijen serieus te nemen, want iedereen heeft iets wezenlijks in te brengen.

 

Mijn achtergrond

Als oorspronkelijk bedrijfseconoom heb ik mijn plek gevonden in de publieke sector. Heb ruime ervaring in het opzetten en managen van ontwikkelprogramma’s voor verandering en vernieuwing in het fysieke en het sociale domein. Mijn werkwijze is gebaseerd op de overtuiging dat daadwerkelijke vernieuwing van onderop moet komen. Resultaten worden alleen gehaald als mensen en organisaties zelf eigenaarschap nemen en krijgen voor het doorvoeren van verbetering. Mijn achtergrond in trainen en leren, onder andere als docent proces- en projectmanagement, helpt bij het faciliteren van deze ontwikkelprocessen.

Mijn mooiste momenten

Ontdekken dat het realiseren van verandering niet zozeer een kwestie is van ‘bedenken’ en ‘hard werken’.  Maar dat het vooral gaat om het zichtbaar maken en ondersteunen van de positieve beweging die al gaande is in een wijk of een organisatie.      

Verder praten met Jaap?

+31 6 14 33 97 97

  • LinkedIn - VanVieren

Wat anderen over mij zeggen

‘Jaap zoekt altijd naar de essentie, de kern van de zaak en is in staat dat helder te verwoorden’

Mijn fascinatie

Ik zoek in mijn werk naar ‘doen door niet-doen’.  Ik vertaal dat in de vraag hoe je verandering kan creëren door aan te sluiten bij de (verborgen) energie binnen een organisatie. Zo dat de beweging als het ware uit zichzelf ontstaat en gedragen wordt door de mensen van wie het is.

Jaap
bottom of page