top of page
Jet Roosch

Jet Roosch
Present zijn | Gelijkwaardigheid | Creativiteit

De kracht in mensen, wijken en organisaties vind ik door naast ze te staan, te zien en te luisteren. Ik ben goed in het meenemen, binden en verbinden van mensen in verandertrajecten en werk vanuit het Montessori gedachtegoed ‘help mij om het zelf te doen’.

Graag kijk ik met een positieve mind-set naar wat er wel kan en werk ik met gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid als belangrijke waarden. Creatief en met een open blik stroop ik samen de mouwen op.

Het liefst werk ik aan vraagstukken die mensen, wonen en wijken raken en die niet alledaags zijn.

Mijn mooiste moment
Ik geniet ervan wanneer de energie van mensen samenkomt en een idee opeens een concreet plan wordt. Wanneer een team elkaar vindt in de samenwerking. Als alles stroomt en klopt.

Zoals die keer toen een nieuw geformeerd gebiedsteam met enige tegenzin een wijkschouw deed en vol goede en mooie plannen terugkwam van een middag in de wijk.

Wat anderen over mij zeggen

“Jet is open, enthousiast en luistert goed, haar energie werkt aanstekelijk. Als je met haar praat dan denk je ‘Met haar wil ik graag samenwerken’.”

Mijn achtergrond

Door jarenlang te werken in en aan de sociale kant van de volkshuisvesting, heb ik op alle niveaus en met veel netwerkpartners samengewerkt en problemen aangepakt in verschillende wijken, teams en organisaties. Zo ben ik betrokken geweest bij de sociale en fysieke herstructurering van de Haagse wijk Duindorp, heb ik de afdeling sociaal beheer van een middelgrote woningcorporatie na een fusie opnieuw vormgegeven en gebiedsgericht werken opgezet en geïmplementeerd.

In de rollen als leidinggevende en manager heb ik veel aandacht voor het geheel van mensen en opgaves. Hierin combineer ik individuele coaching op houding en gedrag, groepsdynamica voor het opbouwen van een goedwerkend team en inhoud door het centraal stellen van de bedoeling van de opgave.

Mijn fascinatie
Ik ben gefascineerd door hoe mensen zich tot elkaar en ook tot de situatie verhouden. Wat breng je mee, hoe kijk je ernaar en wat doet het met je? Waarin ‘het’ en ‘er’ van alles kunnen zijn. Een team, een verandering, een organisatie of een project. Wat er ook te doen is, het begint met jezelf en hoe je je ertoe verhoudt. Het samen zoeken en uitvinden hiervan is eigenlijk altijd mijn startpunt. Op die manier bepaal ik het speelveld en mijn eigen bewegingsruimte daarbinnen.

 

Verder praten met Jet?

  • LinkedIn - VanVieren

+31 6  54 78 14 81

Jet_VanVieren_07(uitsnede-web1).jpg
bottom of page