top of page
Platform Veilig Ondernemen

Onderzoek Publiek-Private Samenwerking Veilig Ondernemen,  Ministerie Justitite en Veiligheid

Uitdaging

Om publiek-private samenwerking te stimuleren, introduceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2017 de regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s). Politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties, ondernemers en burgers werken hierin samen voor een veilig ondernemingsklimaat. Na twee jaar is het tijd voor de eerste oogst. Wat zijn de succesfactoren en de geleerde lessen in de PVO’s en welke resultaten zijn geboekt? En tot slot: hoe zou de volgende fase van de platforms eruit moeten zien?

 

Aanpak

We tekenden de verhalen op van ongeveer dertig mensen bij tien PVO’s. In een essay omschreven we de sfeer en manier van werken van elke regio. Hieruit ontstond ons advies voor de volgende fase. We combineerden hierin de strategische bestuurlijke lijn met een praktische lijn voor de PVO’s om ze te helpen bij een volgende stap.

Partners

Ministerie van Justitie en Veiligheid, CCV, Politie, gemeentes, brancheverenigingen en ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW.

VanVieren_uitsnede(KL)Danja.jpg

Verder praten over dit project?

Neem contact op met Danja.

+31 6 81 78 71 50

bottom of page