top of page
  • sarahhart4

De kracht van prototyping
Tijdens onze professionaliseringsdag afgelopen 9 april hebben we ons onder leiding van Robert Vos verder verdiept in prototyping. Prototyping is het maken van, werken met, en testen van een snel proefontwerp om een bepaalde opgave aan te pakken. Bij prototyping staan de aannames die je hebt over wat gaat werken en wat effectief kan zijn bij het aanpakken van het vraagstuk in casus centraal.


De stappen van prototyping

Om te beginnen stel je jezelf een concrete vraag waar je antwoord op wil hebben zoals bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we…?’. Vervolgens breng je de aannames die je hebt over het onderwerp in kaart. Wees hierbij kritisch en stel je jezelf de vraag: weet ik écht zeker dat iets op een bepaalde manier werkt of is dat een aanname die ik heb? De aannames die je hebt, werk je kort uit. Vervolgens bedenk je hoe je die aannames op kleine schaal in de praktijk kunt toetsen en ga je dit daadwerkelijk doen. Na de toetsing ga je terug naar de tekentafel en ga je na of de aannames zijn bevestigd en waaruit dit al dan niet blijkt. Vervolgens stel je je aannames zo nodig bij en toets je deze nog een keer. Wanneer de aannames die je hebt ook uit de praktijk blijken, kun je het idee in het groot uitvoeren.


Toepasselijk voor concrete én abstracte projecten

We bespreken tijdens de dag verschillende manieren voor inzetten van deze methode. Enerzijds zien we de mogelijkheid om prototyping in te zetten bij concrete projecten zoals degenen waar wij nu veel mee bezig zijn op het gebied van wijkontwikkeling. Neem het voorbeeld van buurthuis de Horizon in Amsterdam West. Deze krijgt een nieuwe bestemming en wordt dus opnieuw ingericht. Eerst stellen wij onszelf de vraag: Hoe krijgen we een levendig buurthuis waar allerlei soortige bewoners gebruik van maken met elkaar? Een van de aannames binnen de groep was bijvoorbeeld dat ruimtes door iedereen als prettig worden ervaren als ze ruimtelijk zijn, maar er tegelijkertijd hoekjes en zitjes zijn waar mensen zich ook kunnen terugtrekken. Deze aanname kun je vervolgens op kleine schaal testen door bijvoorbeeld mensen op straat plaatjes van twee ruimtes en te laten kiezen tussen, één meer besloten ruimte en één met een meer ruimtelijke indeling. Vervolgens ga je na of je aannames kloppen en er inderdaad meer voor de ruimtelijke omgeving werd gekozen en welke redenen mensen hiervoor gaven. Deze pas je zo nodig aan en dan herhaal je het proces totdat je het gevoel hebt dat de aannames die je hebt ook zijn bevestigd. Nu kun je op grote schaal aan de slag gaan.


Ook voor de wat meer abstracte en complexe projecten leent prototyping zich uitstekend. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de participatie van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. Beleidsmatige kun je aan meerdere knoppen draaien om dit vraagstuk aan te vliegen. Je kunt in dat geval prototyping bijvoorbeeld inzetten om de verschillende opties te verkennen en de beste aanpak te kiezen.


Meer prototyping in de Van Vieren toekomst

Om te concluderen zien wij prototyping als een prettige, positieve methodiek om snel tot uitwerkingen te komen en vooral om snel je aannames te toetsen en aan te scherpen. Bovendien voorkomt het eindeloze definitie-discussies en onnodige gedetailleerde uitwerkingen aan het begin van het proces. We hebben zin om ons de komende tijd nog verder te verdiepen in prototyping en om deze methodiek in te zetten bij de diverse projecten waar wij ons mee bezig houden.

Comments


bottom of page