top of page
  • Foto van schrijverTheo Konijn

Pilot-gevoel: Communities & Conflicts

Bijgewerkt op: 11 mrt. 2020

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest ons te verdiepen in gemeenschappen in onze samenleving. Op 6 maart hadden we een pilot Masterclass over 'Communities & Conflicts'. Onderstaand deel ik mijn ervaring van de masterclass.


Mensen zoeken elkaar steeds meer op in kleinere kringen, vormen hechte netwerken met hun omgeving of op internet. En tegelijkertijd zijn de verbindingen tussen de bubbels beperkt. Vaak zijn ze er zelfs helemaal niet. Je belevenissen delen in kleine kring floreert en ‘samen leven’ als grotere gemeenschap staat onder druk. Onze deelnemers knikten instemmend, we kregen blijken van herkenning. Tot mijn presentatiemaatje Frank een stap verder ging en vertelde over zijn eigen verandering van mening in het afgelopen jaar. Over onze blije connotaties: we denken bij communities vooral aan zelf-organiserende burgers die de een energiecoöperatie vormen of de krimp van hun dorp aanpakken. Maar door een gebrekkig zicht op ‘vreemde’ of ‘andere’ communities weten we weinig van de bubbels waarin zich eigen normen en waarden ontwikkelen. Pieter Tops heeft die blootgelegd in zijn publicaties over ondermijning. In West beschrijft gebiedsmanager Mohamed Bensallam hoe kinderen de drugscriminaliteit worden ingezogen.


Zoals Frank voor de groep stond deed me denken aan Alexander Klöpping enkele weken in de DWDD die blije beelden terughaalde van zijn eerste optreden in 2010, als een ‘blije eikel die alle hi-tech vet vond’. In 2020 zien we ook de donkere kanten, zoals cybercrime en lage-lonen-platforms.


Onze inzet lokte een gesprek met de deelnemers van de pilot uit over ‘waarom zo’n negatieve benadering’. Heel nuttig! Het opende een venster naar de middag: hoe kan je vanuit het publieke domein interveniëren, bijvoorbeeld door jongeren hoop en perspectief te geven, op een leeftijd dat ze daar nog voor open staan? Meest verrassend was nog dat we onze gedachtevorming de volgende morgen gewoon konden vervolgen in de Volkskrant, die deze thema's beschreef op het Bindelmeer college in de aanpak van hun moedige lerarencorps.


Ik ben benieuwd of u onze boodschap herkent. Ervaart u ook dat hechte communities ten koste kan gaan van samen leven in een stad, wijk of dorp? Of kant u voorbeelden die zich zelfs afkeren van de samenleving? Moeten we daar iets aan doen, wat kunnen we eraan doen?


ความคิดเห็น


bottom of page