top of page
  • Foto van schrijverFrank van Erkel

Werken aan energietransitie in kwetsbare wijken

Bijgewerkt op: 28 sep. 2021
Op zichzelf is de verduurzaming van de gebouwde omgeving al een forse opgave. Tel daar de andere opgaven op die daarnaast vaak spelen in de wijk, zoals sociale problematiek, veiligheid of klimaatadaptatie. Sterker nog, veelal zitten de bewoners zelf, met name in kwetsbare wijken, niet te wachten op de energietransitie! Ze hebben wel voor hen belangrijkere uitdagingen te overwinnen.


Een gecombineerde aanpak

In Delft en Schiedam hebben we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met Squarewise, mogelijkheden onderzocht voor het vergroten van de maatschappelijke waardecreatie. Hoe kan je meer synergie realiseren door de oplossingen voor opgaven aan elkaar te koppelen? We bouwden voort op de werkwijze van Transform zoals die in Oost-Nederland is ontwikkeld. Bij Transform staat het zoeken naar een samenhangende aanpak centraal. We kijken niet alleen naar de energietransitie maar ook naar andere maatschappelijke opgaven, we verbinden fysiek en sociaal op microniveau (en macroniveau) en proberen slim te combineren zodat er snel een voelbare verbetering optreedt voor bewoners.


Met het koppelen van meerdere opgaven voor het verbeteren van een wijk heb je een andere aanvliegroute nodig. De Transform-aanpak stelt het DNA van de wijk en de ambities van haar bewoners centraal. De aanpak is georganiseerd mét bewoners in plaats van vóór bewoners en vanuit het oogpunt van maximale waardecreatie voor de wijk. We streven naar uitwerkingen van de opgaven met een hogere kwaliteit, meer draagvlak en die bovendien beter te realiseren zijn. Door deze combinatie van opgaven worden de kosten niet lager, maar worden ze wel eerder haalbaar.


Het ‘Werk- en doeboek: handvatten voor de energietransitie in een integrale wijkaanpak’

Op basis van de inzichten uit de twee Transform-trajecten in de gemeenten Delft en Schiedam hebben we een werk- en doeboek (downloaden onderaan pagina) ontwikkeld voor een integrale wijkaanpak. Dit boek vormt een leidraad waarmee het mogelijk wordt om met verschillende opgaven tegelijk aan de slag te gaan en daarmee zoveel mogelijk waarde te creëren, in plaats van een enkele opgave aan te pakken (zoals de energietransitie). De oefeningen in het Werk- en doeboek richten zich op het selecteren van koppelbare opgaven die in relatie tot elkaar staan en zorgen voor maximale waardecreatie. Het biedt handvatten voor de eerste vier fasen van de integrale aanpak:

· Samen starten

· Karakteriseren van het gebied

· Strategieën identificeren

· Keuzes maken


Per fase zijn er oefeningen in combinatie met theorie, praktijkvoorbeelden, citaten en inzichten om aan de slag te gaan met een integrale wijkaanpak. Dit werk- en doeboek is geschikt voor iedereen met de energietransitie als opgave die ook de ambitie heeft om wijken op andere vlakken te verbeteren. Dus ben jij een bestuurder, beslisser of beleidsmaker die een transitie (van welke aard dan ook) moeten opzetten en/of leiden? Download het digitale werk- en doe boek hier.

Liever een hard copy? Die kan je opvragen bij Roos Korrel van de provincie Zuid-Holland.


Vragen of opmerkingen over het werk- en doeboek?

Of meer weten over Transform of integrale wijkaanpakken? Neem dan contact op met Frank van Erkel

Comments


bottom of page