top of page
  • Foto van schrijverWillem van Spijker

V4n in Zuid Afrika, mijn blogreeks

Bijgewerkt op: 20 mrt. 2023

**English version see below**Met tien mensen van Van Vieren zijn we een week in Zuid Afrika. Danja, ons elfde lid moest helaas thuisblijven vanwege long covid. We worden deze week begeleid door Marian Goodman, Lali Mili en Wiebke Nedel. Alle drie Zuidafrikanen, van verschillende oorsprong en kleur en met eenzelfde bevlogenheid voor het creëren van een land waar ieder een waardevol leven kan leiden. Professionals bovendien, in systemisch en waardegedreven veranderen, in Theory U, in communitybuilding en in verbinding maken met de natuur en met wat je drijft in het leven.

Een aantal dagen zijn we in en om Kaapstad en bezoeken we en nemen we deel aan maatschappelijke initiatieven. We rijden en lopen door de eindeloze townships. We planten slabiet en oogsten spinazie. We maken de gaarkeuken schoon en we voeren intense gesprekken met tientallen zuid afrikanen, jong en oud, zwart en wit.

Na deze ervaringen verplaatsen we ons naar Kogelberg, een wonderschoon natuurreservaat, waar we proberen te ontdekken wat dit alles voor ons betekent, zowel persoonlijk als voor ons als Van Vieren.


In een korte serie blogs beschrijf ik wat ik meemaakte, wat ik dacht, wat ik zag, wat ik voelde deze bijzondere week.

Voor de duidelijkheid; ik ben een man, 65 jaar oud, wit van kleur en met zeven vinkjes.


Lees alle blogs hier:*******************************************************************************************************


V4n in South Afrika, my blogs


With ten people from Van Vieren we are in South Africa for a week. Danja, our eleventh member unfortunately had to stay home because of long covid. We are accompanied and facilitated this week by Marian Goodman, Lali Mili and Wiebke Nedel. All three South Africans, of different origin and color and with the same drive creating a country where everyone can live a valuable life. Professionals, moreover, in systemic and value-driven change, in Theory U, in community building and in connecting with nature and with what drives you in life.

For several days we are in and around Cape Town, visiting and participating in community initiatives. We drive and walk through the endless townships. We plant beets and we harvest spinach. We clean a soup kitchen and we have intense conversations with dozens of South Africans, young and old, black and white.

After these experiences, we move to Kogelberg, a wonderful nature reserve, where we try to discover what all this means to us, both personally and to us as Van Vieren.


In a short series of blogs, I will describe what I experienced, what I thought, what I saw, what I felt this particular week.

To be clear; I am a man, 65 years old, white colored and with seven ticks[1].


Read all blogs:

[1] Seven ticks; Male, white, hetero, dutch native, high educated, parents high educated, university degree (according to the book of journalist Joris Luyendijk, Seven ticks. )

Comentarios


bottom of page